Gardocki Lech

  1. Prawo karne Gardocki Beck
    Prawo karne Gardocki Beck
    W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających.Natomiast część szczególna przedstawia konkretne typy przestępstw, m.in.: ...
    Rok wydania: 2017 Isbn: 9788325599195 Autor: Gardocki Lech
    Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
  2. Prawo karne międzynarodowe
    Prawo karne międzynarodowe
    Nowoczesny podręcznik akademicki będący prawdziwym kompendium wiedzy o prawie karnym międzynarodowym. Autorzy kontynuują studia rozpoczęte przez prof. Lecha Gardockiego w kultowym już podręczniku Zarys prawa karnego międzynarodowego (PWN 1985). W syntetyczny i klarowny sposób autorzy objaśniają po ...
    Rok wydania: 2017 Isbn: 9788301196356 Autor: Gardocki Lech
    Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
  3. Prawo karne Gardocki
    Prawo karne Gardocki
    W podręczniku prawniczym o prawie karnym w części ogólnej omówiono kwestie związane z zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny, nauka o przestępstwie, nauka o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających. Natomiast cześć szczególna przedstawia konkretne typy przestępstw ...
    Rok wydania: 2013 Isbn: 9788325554446 Autor: Gardocki Lech
    Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
  4. Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym Tom 8 System Prawa Karnego
    Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym Tom 8 System Prawa Karnego
    Gardocki i wyd. Beck w nowym wydaniu. Autorytet Państwa, także władzy samorządowej, prawidłowe funkcjonowanie władzy, realizacja służby publicznej to wartości, które wymagają ochrony także karnoprawnej. W Tomie 8 prawa karnego w sposób kompleksowy przedstawiono niezwykle istotną problematykę pr ...
    Rok wydania: 2013 Isbn: 9788325546090 Autor: Gardocki Lech
    Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
  5. Prawo karne
    Prawo karne
    Prawo karne - podręczniki prawnicze ...
    Rok wydania: 2010 Isbn: 9788325519568 Autor: Gardocki Lech
    Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
  6. Gaudium in litteris est
    Gaudium in litteris est
    ...
    Rok wydania: 2005 Isbn: 8372061181 Autor: Gardocki Lech
    Wydawnictwo: Liber Sp.z o.o.
  7. Gaudium in litteris est
    Gaudium in litteris est
    Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman, której pierwsze prace naukowe dotyczyły analizy dogmatycznej związanej z odpowiedzialnością karną za usiłowanie przestępstwa, prezentowanej z punktu widzenia subiektywizacji i obiektywizacji odpowiedzialności karnej, a które to prace wy ...
    Rok wydania: 2005 Isbn: 8372061181 Autor: Gardocki Lech
    Wydawnictwo: Liber Sp.z o.o.