Gliński Zdzisław

 1. Choroby pszczół
  Choroby pszczół
  Zarys biologii i hodowli pszczoły miodnej Odporność przeciwzakaźna Epizootiologia chorób pszczoły miodnej Postępowanie lekarsko-weterynaryjne w rozpoznawaniu chorób czerwia i pszczół Postępowanie terapeutyczne w chorobach pszczół Pszczoła miodna jako indykator skażenia środowiska Patofizjologi ...
  Rok wydania: 2017 Isbn: 8309010060 Autor: Gliński Zdzisław
  Wydawnictwo: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne
 2. Choroby królików
  Choroby królików
  Fizjologia królików z elementami patofizjologii Hodowla królików Żywienie królików Choroby zakaźne Znieczulenie i podstawowe zabiegi chirurgiczne Rozród królików Zoonozy i sposoby zapobiegania chorobom odzwierzęcym ...
  Rok wydania: 2016 Isbn: 8309017952 Autor: Kostro Krzysztof
  Wydawnictwo: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne