Janusz Borkowski

 1. Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski
  Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski
  Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego autorstwa prof. Janusza Borkowskiego oraz prof. Barbary Adamiak to jeden z najbardziej znanych i cenionych na rynku jednotomowych komentarzy. Stanowi on nieodzowną pomoc w rozwiązywaniu problemów administracyjnych. W Komentarzu przedstawiono problemy pro ...
  Rok wydania: 2017 Isbn: 9788325591533 Autor: Barbara Adamiak
  Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Prawo procesowe administracyjne System Prawa Administracyjnego Tom 9
  Prawo procesowe administracyjne System Prawa Administracyjnego Tom 9
  Tom 9 zawiera szczegółowe omówienie przepisów prawa procesowego administracyjnego. Autorzy, rozpoczynając od zagadnień ogólnych związanych z prawem procesowym administracyjnym, poprzez kwestie doktrynalne, przechodzą do omówienia szczególnie istotnej, z praktycznego punktu widzenia, problematyki. O ...
  Rok wydania: 2017 Isbn: 9788325595944 Autor: Andrzej Wróbel
  Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
  Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
  W podręczniku z postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego zostały omówione koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. W najnow ...
  Rok wydania: 2016 Isbn: 9788380924055 Autor: Janusz Borkowski
  Wydawnictwo: Wolters Kluwer
 4. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak
  Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak
  Prezentowana publikacja Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne przedstawia koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz kształt prawny nadany im w polskim systemie prawa, a także ich stosowanie w praktyce ukszta ...
  Rok wydania: 2014 Isbn: 9788327807397 Autor: Janusz Borkowski
  Wydawnictwo: LexisNexis Polska
 5. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak Borkowski
  Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak Borkowski
  W 13 wydaniu omówiono najnowsze zmiany prawne, w tym wprowadzone ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dotyczące zakresu właściwości sądu administracyjnego, nowego rodzaju skargi oraz kompetencji judykacyjnej, usprawnienia, uproszczen ...
  Rok wydania: 2015 Isbn: 9788326491801 Autor: Janusz Borkowski
  Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
 6. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
  Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
  Podręcznik Adamiak Barbary zachowuje ciągłość podstawowych założeń z wielokrotnie wznawianym podręcznikiem tych samych autorów. W podręczniku przedstawiono koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz kształt prawny na ...
  Rok wydania: 2012 Isbn: 9788378064046 Autor: Janusz Borkowski
  Wydawnictwo: LexisNexis Polska
 7. Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych
  Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych
  Książka powstała jako rezultat wieloletnich przemyśleń i doświadczeń zebranych przez autorów w czasie orzekania w sądownictwie administracyjnym. W publikacji przedstawiono wyniki badań naukowych w dziedzinie prawa administracyjnego, prawa postępowania administracyjnego oraz prawa postępowania sąd ...
  Rok wydania: 2012 Isbn: Autor: Barbara Adamiak
  Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy
 8. Administracja publiczna Zbiór aktów prawnych
  Administracja publiczna Zbiór aktów prawnych
  Zbiór przepisów prawnych z serii Edycja Administracji Publicznej zawierający akty prawne wybrane z materialnego prawa administracyjnego, nawiązuje do serii Edycja Sądowa pod względem formy i szaty edytorskiej. Poszczególne przepisy ustaw i rozporządzeń są opatrzone hasłami sygnalizującymi ich tre ...
  Rok wydania: 2008 Isbn: 8325504069 Autor: Janusz Borkowski
  Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej
  Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej
  Publikacja próbuje odpowiedzieć na pytania: jak Unia Europejska chce kształtować swoje stosunki z państwami południowego i wschodniego sąsiedztwa, jak postrzega wspólne wyzwania, w jaki sposób chce wpływać na wydarzenia zachodzące u jej granic oraz na jakie przeszkody napotyka w realizacji swojej ...
  Rok wydania: 2009 Isbn: 9788376410456 Autor: Paweł Janusz Borkowski
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
 10. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE WYD10