BHP przy użyciu nieruchomych podestów stojących i małych rusztowań

Dariusz Smoliński

Wydawnictwo ODDK


Wydanie: 1/2012
Isbn: VD825
Stron: 0

Poczta PolskaDarmowa dostawa

Cena 197.53 zł.

Warunki i zakres użytkowania filmu:
Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkownika usługami w zakresie szkoleń bhp (obsługa innych firm, niezależnie od ich liczby).

Uwaga! Użytkownik nie ma prawa umieszczania i rozpowszechniania filmu na platformach e-learningowych, modyfikowania, dekompilowania oraz wykorzystywania dowolnego fragmentu filmu. Praca powyżej poziomu gruntu stwarza zagrożenia upadku, tym bardziej jak wykonywana jest na prowizorycznie wykonanych podestach, podstawkach i źle skonstruowanych rusztowaniach. Można także doznać obrażeń z powodu spadających narzędzi, elementów konstrukcji i innych przedmiotów. Konstrukcjami, które pozwalają zminimalizować te zagrożenia są podesty i małe rusztowania. Stosuje się je do wykonywania robót murarskich, tynkowych, wykończeniowych, instalacyjnych, ziemnych itp. wewnątrz pomieszczeń, lub na zewnątrz budowli.

W filmie szczegółowo omówiono zasady bezpiecznej pracy z podestu i rusztowania - na wysokości do 1 m, do 2 m oraz powyżej 2 m nad poziomem terenu, a także z rusztowania przejezdnego. Przedstawiono wymogi dotyczące konstrukcji podestów i rusztowań, obowiązki kontrolne, pokazano kiedy praca na nich jest zabroniona.

Film jest materiałem dydaktycznym do wykorzystania w obowiązkowych szkoleniach bhp.


Tag: BHP w praktyce Rączkowski, Kompendium bhp, Kalendarz BHP 2019, Laboratorium chemii organicznej, Bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • BHP w praktyce Rączkowski
  • Kompendium bhp Tom 1
  • Szkolenie wstępne w wodociągach i kanalizacji
  • MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

BHP przy użyciu nieruchomych podestów stojących i małych rusztowań

Zwrot towaru