Europejskie modele instrumentów finansowych

Lemonnier Mariola

Wolters Kluwer


Wydanie: 2/2017
Isbn: 9788381077248
Stron: 412

Poczta PolskaDarmowa dostawa

Cena 199.23 zł.

Książka zawiera informacje o obecnie obowiązujących regulacjach prawnych rynku finansowego w Polsce i za granicą. Przedstawiono w niej m.in. kwestie dotyczące:

- papierów wartościowych,
- pochodnych instrumentów finansowych,
- rodzajów rynków finansowych,
- standardowych wzorców kontraktów.

W opracowaniu zostały uwzględnione wszystkie obowiązujące akty prawne dotyczące instrumentów finansowych, a także te, które wejdą w życie 3.01.2018 r. Zaakcentowano również kierunek wprowadzanych zmian w prawie instrumentów finansowych i rynku finansowego.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla ekonomistów, księgowych, przedsiębiorców, sędziów oraz doradców podatkowych. Zainteresuje również regulatorów i nadzorców krajowego rynku finansowego oraz instytucji regulowanych oraz prawników praktyków zajmujących się prawną obsługą tych podmiotów


Tag: ,
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za wadliwe wypowiedzenie umowy kredytu udzielonego przedsiębio
  • Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych Komentarz
  • Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku
  • Sektor publiczny w Polsce i na Świecie
  • Rola banku centralnego w zapewnianiu stabilności finansowej

Europejskie modele instrumentów finansowych

Zwrot towaru