Harmonia Wydawnictwo

 1. Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej
  Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej
  Jest to narzędzie badawcze przygotowane z myślą o nauczycielach przedszkola, klas pierwszych i nauczycielach prowadzących zajęcia terapii pedagogicznej. Zebrane tu zadania i kryteria oceny umożliwiają zdiagnozowanie rozwoju dziecka w określonych obszarach funkcjonowania. Są to: podstawowe wiadomości ...
  Rok wydania: 2015 Isbn: 9788371344176 Autor: Rokicińska Iwona
  Wydawnictwo: Harmonia Wydawnictwo
 2. Dyktanda graficzne
  Dyktanda graficzne
  Materiały zawarte w niniejszej publikacji służą rozwijaniu: - percepcji wzrokowej - usprawnienia ruchów rąk i koordynacji wzrokowo - ruchowej - orientacji przestrzennej - pamięci słuchowej. Stwarzają tez okazję do dobrej i kształcącej zabawy dla dzieci w wieku 6 - 14 lat. ...
  Rok wydania: 2015 Isbn: 9788371340796 Autor: Handzel Zofia
  Wydawnictwo: Harmonia Wydawnictwo
 3. Metodyka nauczania ortografii
  Metodyka nauczania ortografii Zestaw ćwiczeń i zasad ortograficznych dla uczniów klas 4-6
  Książka zawiera podstawowe i niezbędne wiadomości dotyczące metodyki nauczania ortografii oraz opanowania przez uczniów umiejętności przestrzegania poprawności ortograficznej w zakresie poznanych zasad i reguł. Zamieszczone w publikacji zestawy ćwiczeń ortograficznych przeznaczone dla uczniów kla ...
  Rok wydania: 2015 Isbn: 9788371347078 Autor: Tanajewska Alicja, Mach Cecylia, Styn Ludwika
  Wydawnictwo: Harmonia Wydawnictwo
 4. Przedszkolak idzie do szkoły
  Przedszkolak idzie do szkoły
  Publikacja przeznaczona jest dla dzieci pięcio- i sześcioletnich z klas 0 , a także dla uczniów klas I, którzy potrzebują kontynuacji ćwiczeń specjalistycznych, by sprostać wymaganiom szkolnym. Książka ta, będąca poradnikiem metodycznym, adresowana jest głównie do nauczycieli starszych grup prz ...
  Rok wydania: 2015 Isbn: 9788371347672 Autor: Zakrzewska Barbara
  Wydawnictwo: Harmonia Wydawnictwo
 5. Polacy w Islandii
  Polacy w Islandii Aktywność społeczno-polityczna
  Celem niniejszej monografii jest próba przedstawienia ogólnego obrazu islandzkiej Polonii oraz jej aktywności społeczno-politycznej. W pracy przybliżono Islandię jako kraj potencjalnego ruchu migracyjnego, opisano proces emigracji z Polski do Islandii, wskazując na jego główne uwarunkowania, ukazano ...
  Rok wydania: 2015 Isbn: 9788377440872 Autor: Raczyński Rafał
  Wydawnictwo: Harmonia Wydawnictwo
 6. Zaczarowany świat muzyki Książka z płytą CD
  Zaczarowany świat muzyki Książka z płytą CD Piosenki, zabawy i ćwiczenia muzyczne dla dzieci
  To muzyczny elementarz przeznaczony do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Propozycja zawiera dwanaście piosenek zróżnicowanych pod względem tematyki, problematyki muzycznej i słownej, które mogą stanowić podstawę lub dodatek do omawianych przez nauczyciela zagadnień. Do każde ...
  Rok wydania: 2015 Isbn: 9788380800175 Autor: Kłysz Sokalska Natalia
  Wydawnictwo: Harmonia Wydawnictwo
 7. Czy w tym zamku straszy?
  Czy w tym zamku straszy? Legendy o zamkach polskich
  Zbiór dwudziestu legend o zamkach polskich Czy w tym zamku straszy? powstał, aby zainteresować najmłodsze pokolenie przeszłością. Każdy utwór poprzedza krótka historia danego zamku zawierająca fakty historyczne związane z budowlą. Pod tą informacją znajduje się tekst legendy, słowniczek trudn ...
  Rok wydania: 2015 Isbn: 9788371348082 Autor: Śnieżkowska Bidak Elżbieta
  Wydawnictwo: Harmonia Wydawnictwo
 8. Co dzień naprzód! Oto ja Karty pracy dla dzieci ze spacjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  Co dzień naprzód! Oto ja Karty pracy dla dzieci ze spacjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  Karty pracy Co dzień naprzód! wzbogacą warsztat pracy nauczycieli oraz terapeutów pracujących z najmłodszymi dziećmi oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opracowanie powstało z myślą o: przedszkolakach, których rozwój przebiega typowo; przedszkolakach, których rozwój przebiega n ...
  Rok wydania: 2015 Isbn: 9788380800069 Autor: Dawidowicz Maria, Kozak Katarzyna
  Wydawnictwo: Harmonia Wydawnictwo
 9. Dyskalkulia
  Dyskalkulia
  Niniejsza książka jest w całości poświęcona zagadnieniu dyskalkulii, czyli specyficznego zaburzenia rozwoju zdolności matematycznych. Autorzy opisują przyczyny i objawy dyskalkulii, prezentują przegląd badań dotyczących nabywania zdolności matematycznych, charakteryzują metody diagnostyczne, prz ...
  Rok wydania: 2015 Isbn: 9788377440988 Autor: Landerl Karin, Kaufmann Liane
  Wydawnictwo: Harmonia Wydawnictwo
 10. Na dwie ręce
  Na dwie ręce Ćwiczenia grafomotoryczne
  Publikacja ma formę bloku z wyrywanymi kartami. Zawiera 40 ilustracji, które dziecko powinno rysować po śladzie oburącz, a następnie pokolorować lub ozdobić zgodnie z podanymi wskazówkami lub według własnego pomysłu. Zawarte w książce ćwiczenia doskonalą sprawność obu rąk, a także wpływaj ...
  Rok wydania: 2015 Isbn: 9788371347726 Autor: Hinz Magdalena
  Wydawnictwo: Harmonia Wydawnictwo