Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2018 roku

Wydawnictwo ODDK


Wydanie: 1/2018
Isbn: 9788378046035
Stron: 160

Poczta PolskaDarmowa dostawa

Cena 126.66 zł.

Od 1 stycznia 2018 roku już nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne zostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano stawki amortyzacji wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami (zgodnie z obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. poz. 2175).

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym wykazem środków trwałych (obiektów) służącym do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych.

Publikacja zawiera pełny tekst Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. (Dz.U. poz. 1864), obowiązującej od 1 stycznia 2017 r., w tym:

- powiązania z KŚT 2010,
- wykaz zmian wprowadzonych do KŚT 2016 w stosunku do KŚT 2010 wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 242, poz. 1622).

Uwaga
Dodatkowo zamieszczono wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) oraz załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.).


Tag: Amortyzacja i środki trwałe 2018, Klasyfikacja środkow trwałych, Środki trwałe 2018, Klasyfikacja środków trwałych 2017, Środki trwałe,
  • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018
  • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych
  • Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji
  • Środki trwałe 2018
  • Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych

Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji

Zwrot towaru