Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące Beck

Flisek Aneta, Teksty Ustaw Becka

C.H. Beck


Wydanie: 4/2017
Isbn: 9788325599584
Stron: 402

Poczta PolskaDarmowa dostawa

Cena 50.38 zł.

Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.
Stan prawny: 1 września 2017 r.

Publikacja zawiera:

Kodeks karny
Kodeks wykroczeń
Kodeks karny skarbowy
Ustawa o świadku koronnym
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
Opłaty w sprawach karnych
Ochrona i pomoc pokrzywdzonym
Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi
Akty wykonawcze
Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa karnego materialnego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.

Najbardziej aktualny stan prawny
Czytelne hasła i tekst
Przypisy od Redakcji
Boldowanie najnowszych zmian
Wybór aktów prawnych
Indeks rzeczowy


Tag: Kodeks karny 2018 ustawa, Kodeks karny 2017 Ustawa , Kodeks pracy 2017 ustawa, Kodeks cywilny 2017 Ustawa , KC edycja sądowa,
  • Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące Beck
  • Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące Beck
  • Prawo pracy Zbiór przepisów
  • Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy towarzyszące
  • Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Edycja prokuratorska

Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące Beck

Zwrot towaru