Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące Beck

Flisek Aneta, Teksty Ustaw Becka

C.H. Beck


Wydanie: 4/2017
Isbn: 9788325599584
Stron: 402

Poczta PolskaDarmowa dostawa

Cena 50.38 zł.

Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.
Stan prawny: 1 września 2017 r.

Publikacja zawiera:

Kodeks karny
Kodeks wykroczeń
Kodeks karny skarbowy
Ustawa o świadku koronnym
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
Opłaty w sprawach karnych
Ochrona i pomoc pokrzywdzonym
Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi
Akty wykonawcze
Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa karnego materialnego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.

Najbardziej aktualny stan prawny
Czytelne hasła i tekst
Przypisy od Redakcji
Boldowanie najnowszych zmian
Wybór aktów prawnych
Indeks rzeczowy


Tag: Ustawa Prawo nieruchomości 2017, KC edycja sądowa, Dochodzenie roszczeń postępowanie grupowe, Kodeks postępowania sprawy o wykroczenia, Kodeks cywilny zbiór,
  • Prawo administracyjne Zbiór przepisów
  • Prawo nieruchomości oraz ustawy towarzyszące
  • Kodeks cywilny 2017 Edycja sądowa
  • Kodeks karny 2017 Edycja sądowa
  • Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące

Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące Beck

Zwrot towaru