Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące Beck

Flisek Aneta, Teksty Ustaw Becka

Wydawnictwo C.H.Beck


Wydanie: 5/2018
Isbn: 9788381285339
Stron: 400

Poczta PolskaDarmowa dostawa

Cena 50.38 zł.

Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.
Stan prawny: 24 stycznia 2018 r. (do Dz.U. z 2018 r. poz. 201) – zawiera zmiany wchodzące w życie 1.7.2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361) w podwójnym stanie prawnym

Publikacja zawiera:

Kodeks karny
Kodeks wykroczeń
Kodeks karny skarbowy
Ustawa o świadku koronnym
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
Opłaty w sprawach karnych
Ochrona i pomoc pokrzywdzonym
Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi
Akty wykonawcze
Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa karnego materialnego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.

Najbardziej aktualny stan prawny
Czytelne hasła i tekst
Przypisy od Redakcji
Boldowanie najnowszych zmian
Wybór aktów prawnych
Indeks rzeczowy


Tag: Kodeks cywilny 2018 książka, Edycja sądowa 2018, Kodeks postępowania administracyjnego 2018, Ordynacja podatkowa 2018, Kodeks pracy 2018,
  • Kodeks karny 2018 Edycja sądowa
  • Zbiór cywilny Plus 2018
  • Kodeks cywilny 2018 Edycja sądowa
  • Kodeks postępowania administracyjnego 2018 Edycja Sądowa
  • Kodeks spółek handlowych 2018 Edycja sądowa

Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące Beck

Zwrot towaru