Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące Beck

Teksty Ustaw Becka

Wydawnictwo C.H.Beck


Wydanie: 3/2017
Isbn: 9788325599607
Stron: 766

Produkt: jest niedostępny

Cena 0.00 zł.
Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa karnego procesowego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.
Stan prawny: 1 września 2017 r.

Publikacja zawiera:

Kodeks postępowania karnego
Kodeks karny wykonawczy
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Opłaty w sprawach karnych
Postępowanie w sprawach nieletnich
Przeciwdziałanie narkomanii
Akty wykonawcze


Najbardziej aktualny stan prawny
Czytelne hasła i tekst
Przypisy od Redakcji
Boldowanie najnowszych zmian
Wybór najważniejszych aktów prawnych
Indeks rzeczowy

Stan prawny: 1 września 2017 r.


Tag: Kodeks karny 2018 Ustawa , Edycja sądowa 2018, Kodeks karny 2018 PLUS, Kodeks karny 2018 PLUS Wolters, Dochodzenie roszczeń postępowanie grupowe,
  • Zbiór cywilny Plus 2018
  • Kodeks cywilny 2018 Edycja sądowa
  • Kodeks karny 2018 Edycja sądowa
  • Kodeks postępowania administracyjnego 2018 Edycja Sądowa
  • Kodeks spółek handlowych 2018 Edycja sądowa

Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące Beck

Zwrot towaru