Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2 Stan prawny: 1 września 2017 roku

Andrzej Kidyba

Wolters Kluwer Polska


Wydanie: 14/2017
Isbn: 9788381076371
Stron: 3054

Poczta PolskaDarmowa dostawa

Cena 387.97 zł.

Komentarz do wszystkich przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W komentarzu uwzględniono zmiany do Kodeksu spółek handlowych wprowadzone między innymi:
- ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 z późn. zm.);
- ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 z późn. zm.);
- ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255);
- ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, fi rmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089);
- ustawą z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. poz. 1133).

Zaprezentowano i omówiono również najnowsze orzeczenia sądów z zakresu prawa spółek, a także aktualną literaturę przedmiotu. Publikacja jest przeznaczona zarówno dla prawników praktyków specjalizujących się w prawie spółek, jak i przedstawicieli nauki prawa handlowego.


Tag: Kodeks społek handlowych komentarz 2018, Kodeks spółek handlowych komentarz, Prawo spółek, Komentarz do KSH 2018, Prawo spółek handlowych,
  • Kodeks spółek handlowych Komentarz Jara
  • Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2
  • Prawo spółek Pyzioł Szumański
  • Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1
  • Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2

Zwrot towaru