Księga Podatkowa Przedsiębiorcy zmiany 2018

Grzegorz Ziółkowski

Infor Biznes


Wydanie: 1/2018
Isbn: 9788365986023
Stron: 100

Poczta PolskaDarmowa dostawa

Cena 91.34 zł.

Księga podatkowa przedsiębiorcy to praktyczny poradnik dla podmiotów prowadzących księgę przychodów i rozchodów. Pomocny dla właścicieli, księgowych czy pracowników biur rachunkowych. W sposób praktyczny i przystępny omawiamy zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w PKPiR. Przychody i koszty przedstawiamy w usystematyzowany sposób z podziałem na poszczególne kolumny księgi. Sprzedaż towarów i usług, pozostałe przychody, zakup towarów i materiałów, koszty uboczne, wynagrodzenia, pozostałe wydatki, ulga B+R oraz zamknięcie księgi. Sprzedaż na fakturę i w kasie fiskalnej, kary umowne i otrzymane dofinansowania, kupno materiałów i straty w towarach, wynagrodzenia pracownicze i zleceniobiorców, odpisy amortyzacyjne i kilometrówka, wycena remanentu i podsumowanie kolumn. Wszystkie zagadnienie omówione w oparciu o praktyczne przykłady i aktualne orzecznictwo organów podatkowych. Wypełniamy dowody księgowe, które są podstawą zapisów w PKPiR . Ustalamy daty dokonywania zapisów. Podpowiadamy możliwe uproszczenia dokonywanych ewidencji. Wyliczamy wartości przychodów i kosztów wpisywanych do księgi. Wyjaśniamy specyfikę zapisów, w zależności od metody prowadzenia pkpir: kasowej albo memoriałowej.

Nie może również zabraknąć omówienia nowości podatkowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2018 r., a związane są rozliczeniem zdarzeń w PKPiR. Mowa tu m.in. o.:

- nowych limitach wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
- uproszczeniach jakie wprowadzono dla prowadzących pkpir;
- nowych, korzystniejszych zasadach rozliczania ulgi B+R.

Całość poparta wieloletni doświadczeniem doradcy podatkowego, prowadzącego biuro rachunkowe.


Tag: Podatkowa księga PKPIR 2018, PKPiR 2017, PKPiR 2017 książka, PKPiR 2018, Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2017,
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2018
  • Księga Podatkowa Przedsiębiorcy zmiany 2018
  • PKPIR 2018 Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
  • Przychody i koszty w finansach Ważne zmiany od 1 stycznia 2018 r
  • Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów 2017

Księga Podatkowa Przedsiębiorcy zmiany 2018

Zwrot towaru