Kwalifikacja A68/AU68 Obsługa klienta w jednostkach administracji Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Żukowska Agnieszka

Ekonomik


Wydanie: 1/2017
Isbn: 9788377350737
Stron: 77

Produkt: jest niedostępny

Cena 0.00 zł.
Odpowiedzi do książki Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Tag: Samorząd terytorialny, Kwalifikacja A68 egzamin, ,
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy
  • Kwalifikacja A68/AU68 Obsługa klienta w jednostkach administracji Egzamin potwierdzający kwalifikacje
  • Poradnik Innowacyjnego samorządowca
  • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
  • Samorząd gminny w Polsce

Kwalifikacja A68/AU68 Obsługa klienta w jednostkach administracji Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Zwrot towaru