LexisNexis Polska

 1. Polskie postępowanie karne Podręczniki LexisNexis
  Polskie postępowanie karne Podręczniki LexisNexis
  Polskie postępowanie karne to znany i ceniony od lat podręcznik, który przedstawia aktualny obraz polskiego postępowania karnego na gruncie k.p.k. z 6 czerwca 1997 r. Ukazany w nim został stan stworzony przez akty prawne wydane do 1 lipca 2014 r., a więc z uwzględnieniem wszystkich, licznych zmian – ...
  Rok wydania: 2014 Isbn: 9788327805935 Autor: Grzegorczyk Tomasz, Tylman Janusz
  Wydawnictwo: LexisNexis Polska
 2. Obrót wierzytelnościami Monografie
  Obrót wierzytelnościami Monografie
  Monografia Obrót wierzytelnościami to publikacja, w której przedstawiono w prosty i usystematyzowany sposób instytucje prawne obsługujące obrót wierzytelnościami. W zaktualizowanym i rozszerzonym wydaniu tej publikacji Autor omawia pojęcie wierzytelności i roszczeń, analizuje różnorodne postacie ...
  Rok wydania: 2011 Isbn: 9788376209203 Autor: Mojak Jan
  Wydawnictwo: LexisNexis Polska
 3. Etyka prawnicza Stanowiska i perspektywy Izdebski
  Etyka prawnicza Stanowiska i perspektywy Izdebski
  Na książkę składa się kilkanaście opracowań, rozdzielonych pomiędzy trzy części. Są one poświęcone po kolei: relacjom pomiędzy etyką prawniczą a filozofią i naukami społecznymi (część ta z istoty swojej może dostarczać najwięcej materiału o bezpośrednim charakterze refleksji teoretyc ...
  Rok wydania: 2013 Isbn: 9788327801715 Autor: Izdebski Hubert, Skuczyński Paweł
  Wydawnictwo: LexisNexis Polska
 4. Wpis w księdze wieczystej na podstawie aktu notarialnego
  Wpis w księdze wieczystej na podstawie aktu notarialnego Komentarze do orzeczeń referendarzy sądowych
  Ekspresowy druk na życzenie. Wysyłka zamówienia w 7 dni roboczych , czas dostawy Adresatami książki są notariusze, od których jako profesjonalistów wymagana jest szczególna staranność i znajomość prawa, aplikanci i asesorzy notarialni, adwokaci, radcowie prawni, referendarze. Wnioski o wpis w ksi ...
  Rok wydania: 2013 Isbn: 9788327803306 Autor: Oleszko Aleksander
  Wydawnictwo: LexisNexis Polska
 5. Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach
  Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach
  Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach to opracowanie, które doskonale wpisuje się w założenia serii \"Prawo w pytaniach i odpowiedziach\". Gdzie można zadać tyle fascynujących pytań, postawić tyle budzących żywe spory problemów i oczekiwać tylu odmiennych i wysoce zindywidualizowanych odpowie ...
  Rok wydania: 2014 Isbn: 9788327804211 Autor: Zajadło Jerzy, Zeidler Kamila
  Wydawnictwo: LexisNexis Polska
 6. Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów i wniosków sądowych
  Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów i wniosków sądowych
  Publikacja z wzorami i wnioskami sadowymi jest przeznaczona w szczególności dla adwokatów, radców prawnych i sędziów oraz członków i władz spółdzielni mieszkaniowych. Komentarz zawiera wzory ważniejszych pozwów i wniosków sądowych w zakresie praw i roszczeń spółdzielni oraz członków, wyci ...
  Rok wydania: 2014 Isbn: 9788326484964 Autor: Roman Dziczek
  Wydawnictwo: LexisNexis Polska
 7. Odpowiedzialność majątkowa małżonków i przymusowe dochodzenie od nich roszczeń
  Odpowiedzialność majątkowa małżonków i przymusowe dochodzenie od nich roszczeń
  Książka w druku na życzenie - czas realizacji 7 dni plus wysyłka.Książka omawia problematykę odpowiedzialności majątkowej małżonków oraz przymusowego zaspokojenia wierzycieli z ich majątku. Kwestia odpowiedzialności małżonków za zobowiązania ma duże znaczenie społeczne, ponieważ z jednej ...
  Rok wydania: 2014 Isbn: 9788327807090 Autor: Andrzej Pokora
  Wydawnictwo: LexisNexis Polska
 8. Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach
  Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach
  Drugie wydanie opracowania Prawo\r\nmiędzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach. Zostało ono\r\nuaktualnione, poszerzone oraz uzupełnione o nowe zagadnienia.\r\nAutorzy skoncentrowali się na tych kwestiach, które wzbudzają spory\r\nw doktrynie i orzecznictwie.\r\nW szczególności poszerzono zakres infor ...
  Rok wydania: 2012 Isbn: 9788378062639 Autor: Stefan Sawicki, Tomasz Kamiński, Katarzyna Myszona Kostrzewa
  Wydawnictwo: LexisNexis Polska
 9. Ustawa o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Komentarz
  Ustawa o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Komentarz
  Ekspresowy druk na życzenie. Wysyłka zamówienia w 7 dni roboczych , czas dostawy Książka przybliża treść przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego m.in. przez analizę bogatego orzecznictwa ukształtowanego w praktyce ich wieloletniego stos ...
  Rok wydania: 2014 Isbn: 9788327806536 Autor: Zdun Załęska Katarzyna
  Wydawnictwo: LexisNexis Polska
 10. Postępowania cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości
  Postępowania cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości
  Postępowania cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości to monografia, która zawiera omówienie przepisów prawa materialnego odnoszących się do praw i roszczeń dotyczących nabycia własności nieruchomości – ustawowych i umownych, ochrony własności, rozgraniczenia, zarządzania nieruchomości ...
  Rok wydania: 2011 Isbn: 9788376208572 Autor: Roman Dziczek
  Wydawnictwo: LexisNexis Polska