Makroekonomia behawioralna Jak wyjaśniać zjawiska makroekonomiczne z wykorzystaniem ekonomii behawioralnej

Orlik Krzysztof

CeDeWu


Wydanie: 1/2017
Isbn: 9788375569827
Stron: 218

Poczta PolskaDarmowa dostawa

Cena 60.40 zł.

Codziennie na całym świecie ludzie podejmują nie w pełni racjonalne lub wręcz całkowicie nieracjonalne decyzje, które dotyczą ekonomicznej sfery ich życia. Emocjonalne decyzje w inwestowaniu, niewystarczający poziom oszczędzania na emeryturę, wpadanie w pułapki zastawiane przez specjalistów od marketingu i sprzedawców są czymś powszechnym i odległym od działania idealnego racjonalnego decydenta. Kłopoty z oceną ryzyka, uleganie sugestywnym opowieściom, zachowania altruistyczne, chęć odwzajemnienia przysług prowadzą niejednokrotnie do błędów decyzyjnych. W pewnych warunkach indywidualne błędy nabierają charakteru zbiorowego i wpływają na opisywane przez makroekonomię takie zjawiska, jak: bezrobocie, inflacja, kierunek polityki pieniężnej, poziom oszczędzania i konsumpcji, nadmierna zmienność cen akcji, nieruchomości i innych aktywów. Rosnące bańki cenowe mogą prowadzić do zaburzenia cyklu ekonomicznego, a w najbardziej drastycznej formie do kryzysu ekonomicznego i recesji w skali ogólnokrajowej lub globalnej. Klasyczna ekonomia w wyjaśnianiu tych zjawisk opiera się na założeniu istnienia racjonalnego decydenta, podczas gdy ekonomia behawioralna dopuszcza błędy poznawcze, ograniczenia ludzkiego umysłu w przetwarzaniu ogromnej ilości danych, presję czasu czy po prostu pewne lenistwo ludzkiego umysłu. Makroekonomia behawioralna służy właśnie wyjaśnianiu zjawisk o wielkiej skali, biorąc pod uwagę błędy i odstępstwa od racjonalności w ekonomicznym funkcjonowaniu ludzi. Książka opisuje rezultaty ponad trzech dekad badań w tej dziedzinie.

Tag: Makroekonomia behawioralna, Makroekonomia ćwiczenia, Makroekonomia, ,
  • Makroekonomia Mankiw Taylor
  • Ekonomia Mikroekonomia cz 1 Gulcz
  • Ekonomia Makroekonomia cz 2 Gulcz
  • Makroekonomia materiały do ćwiczeń
  • MAKROEKONOMIA MIĘDZYNARODOWA

Makroekonomia behawioralna

Zwrot towaru