Orzecznictwo w sprawach podatkowych Komentarz

Dagmara Dominik Ogińska, Roman Wiatrowski, Stanisław Bogucki, Krzysztof Winiarski, Wojciech Morawski, Tomasz Michalik, Bogumił Brzeziński

Wolters Kluwer Polska


Wydanie: 1/2017
Isbn: 9788381078191
Stron: 344

Poczta PolskaDarmowa dostawa

Cena 164.82 zł.

Komentarz zawiera analizę 30 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatkowych wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Celem książki Orzecznictwo w sprawach podatkowych jest zaprezentowanie stanowiska sądów w konkretnych sprawach wraz z rekonstrukcją sposobu ich rozumowania. Ma to na celu znalezienie możliwie stałych punktów odniesienia w budowie sądowych hipotez interpretacyjnych oraz kryteriów wyboru, jakie stosują sądy w wypadku, gdy w konkretnej sytuacji jest kilka hipotez.

Autorami komentarza Orzecznictwo w sprawach podatkowych są zarówno renomowani praktycy, w tym m.in. sędziowie, jak i pracownicy naukowi.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników organów administracji rządowej i samorządowej.


Tag: Podatki 2018 Legis, Podatki 2018 Beck, Koszty 2018 po zmianach, Meritum Podatki 2018, Karta podatkowa 2018,
  • Podatki 2018 Legis stan prawny 2 stycznia 2018 roku
  • Podatki 2018 Beck
  • Podatki 2018 z komentarzem Crido Taxand
  • Podatki 2018 ustawy
  • Meritum Podatki 2018

Orzecznictwo w sprawach podatkowych Komentarz

Zwrot towaru