Orzecznictwo w sprawach podatkowych Komentarz

Dagmara Dominik Ogińska, Roman Wiatrowski, Stanisław Bogucki, Krzysztof Winiarski, Wojciech Morawski, Tomasz Michalik, Bogumił Brzeziński

Wolters Kluwer Polska


Wydanie: 1/2017
Isbn: 9788381078191
Stron: 344

Poczta PolskaDarmowa dostawa

Cena 164.82 zł.

Komentarz zawiera analizę 30 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatkowych wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Celem książki Orzecznictwo w sprawach podatkowych jest zaprezentowanie stanowiska sądów w konkretnych sprawach wraz z rekonstrukcją sposobu ich rozumowania. Ma to na celu znalezienie możliwie stałych punktów odniesienia w budowie sądowych hipotez interpretacyjnych oraz kryteriów wyboru, jakie stosują sądy w wypadku, gdy w konkretnej sytuacji jest kilka hipotez.

Autorami komentarza Orzecznictwo w sprawach podatkowych są zarówno renomowani praktycy, w tym m.in. sędziowie, jak i pracownicy naukowi.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników organów administracji rządowej i samorządowej.


Tag: , Transakcje wewnątrzwspolnotowe 2016, Instrukcje księgowe podatkowe 2017, Transakcje wewnątrzwspólnotowe 2017, Podatki 2017 Beck,
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce
  • Transakcje wewnątrzwspólnotowe i transgraniczne w VAT praktyczne wyjaśnienia ekspertów
  • Instrukcje księgowe i podatkowe 2017
  • Transakcje wewnątrzwspólnotowe eksport import 2017
  • Podatki 2017 Beck

Orzecznictwo w sprawach podatkowych Komentarz

Zwrot towaru