Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury Pietrzak (z suplementem elektronicznym)

Urszula Pietrzak

Wydawnictwo ODDK


Wydanie: 3/2017
Isbn: 9788378043584
Stron: 272

Poczta PolskaDarmowa dostawa

Cena 140.06 zł.

Plik suplementu komentarza do planu kont instytucji kultury do pobrania poprzez Internet (instrukcja zamieszczona w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Suplement elektroniczny zawiera szereg niezbędnych dokumentów przygotowanych w edytowalnym formacie (rtf, xls) umożliwiającym dostosowanie do indywidualnych potrzeb:
- wzór polityki rachunkowości
- dokumentacja sprawozdania finansowego – wzory bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu własnym, rachunek przepływów pieniężnych, kompletna informacja dodatkowa, wprowadzenie, dodatkowe informacje i objaśnienia zgodne z wymogami ustawy o rachunkowości.

Wnikliwy Komentarz do planu kont instytucji kultury dla praktyków.

W komentarzu:
- Szczegółowy opis funkcjonowania poszczególnych kont:
- wykaz typowych operacji księgowanych na danym koncie w korespondencji z kontem przeciwstawnym (oraz zapisami równoległymi)
- zasady prowadzenia ewidencji analitycznej
- opis charakteru salda oraz jego prezentacji w bilansie lub rachunku zysków i strat
- zasady wyceny oraz rodzaje dowodów będących podstawą księgowania.

- Wzorcowy wykaz kont syntetycznych z proponowaną analityką. Dodatkowo – autorska propozycja wyodrębnienia ewidencyjnego dotacji unijnych w zakładowym planie kont instytucji.
- Ewidencja kosztów oraz przychodów w układzie zadaniowym.
- Ewidencja wydatków strukturalnych w instytucji kultury.
- Pełny wzorzec zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.
Stan prawny komentarz to 1 stycznia 2017 roku.


Tag: Komentarz do planu 2018, Książka szczegołowa klasyfikacja 2018, Plan kont jednostki budżetowej, Książka o sprawozdaniu finansowym za 2018 rok, Kalendarz księgowego budżetu 2018,
  • Komentarz do planu kont Augustowska
  • Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej
  • Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury Pietrzak

Zwrot towaru