Podstawy finansów publicznych Ćwiczenia Szkoła ponadpodstawowa Kwalifikacja A.68.3

Wojtczak Małgorzata

Ekonomik


Wydanie: 1/2017
Isbn: 9788377350744
Stron: 108

Produkt: jest niedostępny

Cena 17.76 zł.
Zbiór ćwiczeń pt. Podstawy finansów publicznych jest przeznaczony dla słuchaczy szkół policealnych kształcących się w zawodzie technik administracji. Może być również wykorzystywany przez studentów administracji, pracowników administracji publicznej oraz inne osoby zainteresowane finansami publicznymi. Jego zakres jest dostosowany do podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie i do wydanego przez nas podręcznika o tym tytule. Zbiór ćwiczeń dostosowany jest do struktury wydanego przez nas podręcznika Podstawy finansów publicznych. Książka jest podzielona na 4 rozdziały: 1. Podstawowe zagadnienia z zakresu finansów publicznych, 2. Budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego, 3. Jednostki sektora finansów publicznych, 4. Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty książka stanowi materiał ćwiczeniowy. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zatwierdzeniu przez Ministra Edukacji Narodowej i nie są wpisywane do żadnych urzędowych wykazów. O ich wykorzystaniu przy realizacji programu nauczania decyduje nauczyciel, a dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych klasach w danym roku szkolnym. Zbiór ćwiczeń nie zawiera rozwiązań. Rozwiązania będą bezpłatnie wysyłane nauczycielom pocztą elektroniczną (po podaniu adresu e-mail) wtedy, gdy zamawiającym jest szkoła, a w pozostałych przypadkach po potwierdzeniu, że osoba, która chce otrzymać odpowiedzi, jest nauczycielem w podanej szkole.

Tag: kwalifikacji EE08, Kwalifikacja A35 podręcznik, Kwalifikacja A36 podręcznik, Podstawy finansów publicznych, Kwalifikacja A35/AU35 odpowiedzi,
  • Montaż i eksploatacja systemów komputerowych urządzeń peryferyjnych i sieci Część 1 EE08
  • Podstawy logistyki Podręcznik do nauki zawodu Technik logistyk Technik spedytor
  • Logistyka dystrybucji
  • Repetytorium + testy Egzamon zawodowy Technik logistyk Kwalifikacja A30
  • Kwalifikacja A35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista Część 2

Podstawy finansów publicznych Ćwiczenia

Zwrot towaru