Mój Koszyk sztuk: zł.

Rozpoznawanie biometryczne Nowe metody ilościowej reprezentacji obiektów

Ślot Krzysztof

Wydawnictwo: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ
Rok wydania: 2010
Isbn: 9788320617863 / Oprawa Miękka

Cena 34.65 zł.

Monografia opisująca najważniejsze nowe metody automatycznego rozpoznawania ukierunkowane na analizę danych biometrycznych, czyli danych, których źródłem są pomiary charakterystyk fizycznych człowieka, obserwacje jego zachowań lub monitorowanie procesów związanych z jego funkcjonowaniem. Przedstawiono badanie zmienności sygnału mowy w rozpoznawaniu emocji oraz identyfikacji mówcy, jak również analizę danych biometrycznych z wykorzystaniem siatek deformowalnych różnego typu (m.in. siatki deformowalne z wielowymiarowymi deskryptorami cech lokalnych, dyskryminacyjne siatki deformowalne). Opisano również rozpoznawanie obiektów na podstawie cech lokalnych umożliwiające polepszenie rozpoznawania twarzy, tęczówki i in. Odbiorcy książki: pracownicy naukowi i studenci wydziałów elektroniki oraz wszyscy zainteresowani biometrycznymi metodami automatycznego ustalania i potwierdzania tożsamości osób.

Polecamy również

  • Kadry i płace 2014 - obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa
  • Kodeks cywilny Komentarz Księga 1 Część ogólna
  • Komentarz do planu kont Augustowska
  • Makroekonomia Begg David

Rozpoznawanie biometryczne