Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Borkowski Janusz, Adamiak Barbara

Wolters Kluwer


Wydanie: 15/2017
Isbn: 9788381077040
Stron: 782

Poczta PolskaDarmowa dostawa

Cena 73.41 zł.

W podręczniku zostały omówione koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. W 15. wydaniu zostały omówione zmiany wprowadzone przez tzw. wielką nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego z 7.04.2017 r., stosowane wyłącznie do postępowań rozpoczętych od 1.06.2017 r., obejmujące m.in.:
- instytucję mediacji,
- milczące załatwienie sprawy,
- zrzeczenie się odwołania,
- postępowanie uproszczone,
- europejską współpracę administracyjną,
- odchodzenie od zasady dwuinstancyjności. W podręczniku omówiono również nowe zasady wprowadzone przez tzw. wielką nowelizację Kodeksu:
- zasadę ogólną uwzględnienia interesu strony przez przyjęcie, że jeżeli treść normy prawnej budzi wątpliwości, to wątpliwości te należy rozstrzygać na korzyść stron,
- zasadę ogólną obowiązku współdziałania organów administracji publicznej,
- zasadę prawomocności decyzji. SERIA AKADEMICKA


Tag: Postępowanie administracyjne podręcznik, Postępowanie administracyjne sądowoadministracyjne, Last minute, Prawo postępowanie przed sądami administracyjnymi Komentarz, Postępowanie administracyjne książka,
  • Postępowanie administracyjne
  • Postępowanie administracyjne Wierzbowski
  • Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami
  • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
  • Last minute Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Zwrot towaru