Postępowanie cywilne w zakresie nieruchomości

Siudak Łukasz

Wiedza i Praktyka


Wydanie: 1/2017
Isbn: 9788326965043
Stron: 336

Poczta PolskaDarmowa dostawa

Cena 142.59 zł.

Publikacja Postępowanie cywilne w zakresie nieruchomości zawiera opis mechanizmów związanych z nabyciem własności nieruchomości oraz ograniczonych praw rzeczowych, ochrony własności w tym zniesienia współwłasności, zarządzania nieruchomością wspólną, w tym we wspólnotach mieszkaniowych. W sposób wyjątkowo praktyczny i w oparciu o zapadłe wyroki w sprawach dotyczących nieruchomości dokonano analizy uprawnień właścicieli (współwłaścicieli), osób roszczących oraz osób posiadających nieruchomości. Publikacja obejmuje omówienie także najważniejszych sądowych procedur cywilnych i ich realizacji, z praktycznym komentarzem do najważniejszych procesowych i materialnych aspektów tych postępowań.

Postępowania cywilne w zakresie nieruchomości to monografia, która zawiera omówienie przepisów procedury cywilnej oraz prawa materialnego dotyczącego praw i roszczeń związanych z własnością nieruchomości oraz innymi tytułami prawnymi do jej posiadania. Omawiając poszczególne zagadnienia autor podawał liczne przykłady z orzecznictwa polskich sądów.


Tag: Postępowanie cywilne, Postępowanie cywilne zarys, Postępowanie cywilne Kazusy Manowska, Postępowanie cywilne kazusy, Apelacje cywilne kazusy,
  • Postępowanie cywilne Gil
  • Apelacja w postępowaniu cywilnym Manowska
  • Postępowanie cywilne Kompendium Zieliński
  • Postępowanie cywilne podręczniki prawnicze Beck
  • Postępowanie cywilne Gil

Postępowanie cywilne w zakresie nieruchomości

Zwrot towaru