Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Krzysztof Baran, Mirosław Włodarczyk, Kamil Antonów, Krzysztof Walczak, Zbigniew Góral, Dominika Dorre Kolasa, Monika Lewandowicz Machnikowska, Krzysztof Walczak

Wolters Kluwer Polska


Wydanie: 2/2017
Isbn: 9788381077521
Stron: 932

Poczta PolskaDarmowa dostawa

Cena 66.56 zł.

Podręcznik z prawa pracy i ubezpieczeń w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Publikacja składa się z pięciu zasadniczych działów:

- części ogólnej,
- indywidualnego prawa pracy,
- zbiorowego prawa pracy,
- procesowego prawa pracy,
- prawa ubezpieczeń społecznych.

Opracowanie uwzględnia zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych dokonane w ciągu ostatnich dwóch lat. Dotyczą one w szczególności:

- zasad zatrudnienia na czas określony,
- świadectw pracy,
- zmian wieku emerytalnego i zasiłków.

Książka zawiera informacje zarówno o prawie obowiązującym (de lege lata), jak i o jego głównych tendencjach rozwojowych (de lege ferenda). Wywody w niej zaprezentowane odnoszą się do krajowego oraz międzynarodowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W znacznym zakresie przedstawiono zwłaszcza regulacje unijne. Szczególną uwagę autorzy poświęcili funkcjonowaniu praktyki, stąd liczne odwołania do judykatury, w tym Sądu Najwyższego.

Adresaci:
Publikacja może być użytecznym narzędziem nie tylko w uniwersyteckim procesie dydaktycznym, lecz także dla praktyków działających w stosunkach pracy.


Tag: Prawo pracy testy, Prawo pracy ubezpieczeń społecznych, Prawo pracy Florek, Ustawa prawo pracy, MERITUM Prawo pracy 2017,
  • Indywidualne procesowe i zbiorowe prawo pracy
  • Prawo pracy Pytania, kazusy, tablice, testy
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Prawo pracy Florek
  • Prawo pracy Barzycka-Banaszczyk

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Zwrot towaru