Prawo rzeczowe Gniewek

Gniewek Edward, Podręczniki Prawnicze

Wydawnictwo C.H.Beck


Wydanie: 12/2018
Isbn: 9788381286756
Stron: 392

Produkt: jest niedostępny

Cena 0.00 zł.
Podręcznik z prawa rzeczowego uwzględnia szereg nowości legislacyjnych, w szczególności dotyczących nieruchomości zmian ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Uwzględniono także dotyczącą rzeczy ruchomych nową ustawę o rzeczach znalezionych.
Znajomość prawa rzeczowego jest nieodzownym elementem wykształcenia prawniczego. Ze szczególną uwagą należy zaś śledzić proces trwającej przebudowy stosunków własnościowych w Polsce. Skromną próbę włączenia się przez autora w nurt niezbędnych badań stanowi przedstawione Czytelnikowi opracowanie podręcznika przeznaczone dla studentów prawa. Można wszak wyrazić nadzieję, że opracowanie posłuży również jako przewodnik dla wykształconych prawników.
Kierując się przeważającą funkcją dydaktyczną podręcznika, zastosowano uproszczoną metodę dokumentacji warsztatu badawczego. Celowo więc nie zamieszczono tu przypisów odsyłających do literatury i orzecznictwa. Na początku każdego rozdziału wskazano natomiast podstawową, a uzupełniającą w stosunku do podręcznika, literaturę naukową.


Tag: Prawo rzeczowe Gniewek, Kazusy z prawa rzeczowego, Prawo rzeczowe kazusy, Prawo rzeczowe, Prawo rzeczowe Dadańska,
  • Prawo rzeczowe Pytania Kazusy Tablice Testy
  • Prawo rzeczowe Dadańska Skrypty Becka
  • Prawo rzeczowe i rodzinne Kazusy
  • Instytucje prawa rzeczowego Repetytorium
  • Prawo rzeczowe Tom 3 System Prawa Prywatnego

Prawo rzeczowe Gniewek

Zwrot towaru