Przepisy i zestawienia kadrowe 2018 Obowiązki pracodawcy wobec pracowników

Maciej Nałęcz

Wydawnictwo C.H.Beck


Wydanie: 5/2017
Isbn: 9788381282000
Stron: 550

Poczta PolskaDarmowa dostawa

Cena 85.86 zł.

Książka o przepisach i zestawieniach kadrowych 2018 to niezbędne narzędzie pracy dla każdej osoby podejmującej decyzje kadrowe lub pracującej w dziale kadr. Książka, której nie czyta się w całości, ale zagląda się aby potwierdzić zgodność podejmowanych decyzji z przepisami prawa, przypomnieć treść przepisu, sprawdzić, czy nie nastąpiła zmiana stanu prawnego, wskazać prawidłowe i aktualne podstawy prawne.
Zawartość publikacji to komplet przepisów określających obowiązki pracodawców związane z zatrudnianiem pracowników, w szczególności ujednolicony tekst Kodeksu pracy, uwzględniający wprowadzone w 2017 r. przepisy dotyczące świadectw pracy, regulaminów zakładowych, obowiązków niezbędnych do wykonania przed dopuszczeniem do pracy, uprawnień rodzicielskich, oraz 42 inne akty prawne, w tym nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, w sprawie prac wzbronionych kobietom w ciąży i karmiących dziecko piersią.
Znalezienie informacji ułatwia 60 tabelarycznych zestawień, zawierających m.in. listę pracowników chronionych przed zwolnieniem, czas pracy obowiązujący pracowników w najpopularniejszych okresach rozliczeniowych, urlopy wypoczynkowe w wymiarze proporcjonalnym, wymiary urlopów rodzicielskich, urlop szkoleniowy, listę obowiązkowych zwolnień od pracy, badania profilaktyczne pracowników, diety z tytułu podróży służbowych, ryczałty samochodowe itd.
Tematyka zebranych aktów obejmuje m.in.: zatrudnianie i zwalnianie, dokumentację pracowniczą, ustalanie wynagrodzenia, udzielanie urlopów, świadczeń socjalnych, zbiorowe przedstawicielstwo pracowników oraz zagadnienia dotyczące pracowników samorządowych.


Tag: Akta osobowe 2018, Płace w firmie 2018, Kadry i płace 2018 oddk, Płace od A do Z 2018, Składki 2018 zus,
  • Płace w firmie 2018 Zmiany, przykłady, praktyczne zestawienia
  • Informator kadrowego 2018
  • Dokumentacja pracownicza wzory kadrowe z komentarzem + płyta CD
  • Wynagrodzenie minimalne 2018
  • Zasiłki 2018 Ustalanie prawa do świadczeń oraz dokumentacja

Przepisy i zestawienia kadrowe 2018

Zwrot towaru