Przepisy i zestawienia kadrowe 2018 Obowiązki pracodawcy wobec pracowników

Maciej Nałęcz

Wydawnictwo C.H.Beck


Wydanie: 5/2017
Isbn: 9788381282000
Stron: 550

Poczta PolskaDarmowa dostawa

Cena 85.86 zł.

Niniejsza publikacja to niezbędne narzędzie pracy dla każdej osoby podejmującej decyzje kadrowe lub pracującej w dziale kadr. Książka, której nie czyta się w całości, ale zagląda się aby potwierdzić zgodność podejmowanych decyzji z przepisami prawa, przypomnieć treść przepisu, sprawdzić, czy nie nastąpiła zmiana stanu prawnego, wskazać prawidłowe i aktualne podstawy prawne.
Zawartość publikacji to komplet przepisów określających obowiązki pracodawców związane z zatrudnianiem pracowników, w szczególności ujednolicony tekst Kodeksu pracy, uwzględniający wprowadzone w 2017 r. przepisy dotyczące świadectw pracy, regulaminów zakładowych, obowiązków niezbędnych do wykonania przed dopuszczeniem do pracy, uprawnień rodzicielskich, oraz 42 inne akty prawne, w tym nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, w sprawie prac wzbronionych kobietom w ciąży i karmiących dziecko piersią.
Znalezienie informacji ułatwia 60 tabelarycznych zestawień, zawierających m.in. listę pracowników chronionych przed zwolnieniem, czas pracy obowiązujący pracowników w najpopularniejszych okresach rozliczeniowych, urlopy wypoczynkowe w wymiarze proporcjonalnym, wymiary urlopów rodzicielskich, urlop szkoleniowy, listę obowiązkowych zwolnień od pracy, badania profilaktyczne pracowników, diety z tytułu podróży służbowych, ryczałty samochodowe itd.
Tematyka zebranych aktów obejmuje m.in.: zatrudnianie i zwalnianie, dokumentację pracowniczą, ustalanie wynagrodzenia, udzielanie urlopów, świadczeń socjalnych, zbiorowe przedstawicielstwo pracowników oraz zagadnienia dotyczące pracowników samorządowych.


Tag: Świadczenia pozapłacowe 2018, Płace od A do Z 2017, Leksykon pracodawcy 2017, Przepisy zestawienia kadrowe 2018, Wynagrodzenie minimalne 2018,
  • Płace od A do Z w 2017 roku
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2017
  • Kalendarz księgowo-kadrowy 2018
  • Kadry i płace 2017 Oddk
  • Emerytury 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października 2017

Przepisy i zestawienia kadrowe 2018

Zwrot towaru