Sądy przysięgłych w II Rzeczypospolitej w praktyce Sądu Okręgowego w Krakowie

Jakob Maziarz

Wolters Kluwer Polska


Wydanie: 1/2017
Isbn: 9788381077163
Stron: 486

Produkt: jest niedostępny

Cena 0.00 zł.
Książka jest jedynym dostępnym na polskim rynku opracowaniem monograficznym dotyczącym instytucji sądów przysięgłych. Od ich zniesienia minęło już blisko 80 lat, ale wiele z poczynionych przez autora ustaleń zachowuje aktualność także wobec pojawiających się w ostatnim czasie propozycji powrotu do instytucji sądów przysięgłych (w postępowaniu karnym lub dyscyplinarnym).
Publikacja składa się z dwóch części: podsumowania dotychczasowej wiedzy dotyczącej instytucji sądów przysięgłych w ich kontynentalnej wersji, w szczególności na podstawie ich działalności na terenach Polski, oraz konfrontacji z praktyką poglądów na temat sądów przysięgłych wyrażonych w XIX i XX w. w literaturze prawniczej, pracach konstytucyjnych, kodyfikacyjnych i parlamentarnych oraz w prasie codziennej.

Analiza akt Sądu Okręgowego w Krakowie z lat 1919-1938 - jednych z najsłynniejszych spraw międzywojnia - dała ciekawe wnioski dotyczące m.in.:

- podejścia sądów przysięgłych do oskarżonych z uwagi na ich płeć, pochodzenie etniczne i społeczne,
- oceny wyroków sądów przysięgłych dokonywanej przez Sąd Najwyższy,
- przewlekłości postępowania i zachowania zasad gwarancyjności procesu karnego,
- manipulacji składem ławy przysięgłych, prób wpływu na jej orzeczenia, społecznego poparcia dla działalności przysięgłych i realizacji zasady indywidualizacji odpowiedzialności karnej.


Tag: Problematyka intertemporalna, Mediacja, Ustroj organow ochrony prawnej, Protokoł dyplomatyczny, Prawo łowieckie,
  • Prawnicy przyszłości Richard Susskind
  • Problematyka intertemporalna w prawie Zagadnienia podstawowe Rozstrzygnięcia intertemporalne
  • Skargi wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej
  • REDAGOWANIE I OGŁASZANIE AKTÓW NORMATYWNYCH KOMENTARZ
  • Testy do nauki prawa

Sądy przysięgłych w II Rzeczypospolitej w praktyce Sądu Okręgowego w Krakowie

Zwrot towaru