Spółka celowa Tworzenie zastosowanie funkcjonowanie finansowanie. Instrukcja obsługi

Krzysztof Czerkas

Wydawnictwo ODDK


Wydanie: 1/2017
Isbn: 9788378043768
Stron: 348

Poczta PolskaDarmowa dostawa

Cena 143.71 zł.

Kompendium wiedzy na temat spółek celowych – ich tworzenia, funkcjonowania , finansowania w realiach prawnych i podatkowych w Polsce – opracowane w oparciu o aktualne przepisy prawa, w kontekście orzecznictwa, praktyki gospodarczej oraz zwyczajów instytucji finansowych.
Autor – na podstawie swojej eksperckiej wiedzy i doświadczenia – omawia wszystkie aspekty podejmowania działalności w formie spółki celowej. Komentarz odnosi się do obowiązującego stanu prawnego, specyficznych regulacji bankowych oraz metod analizy finansowej i analizy ryzyka stosowanych przez banki i fundusze inwestycyjne.

W publikacji m.in.:

podstawowe pojęcia związane z formułą spółek celowych,
atrybuty spółki celowej,
możliwe formy prawne spółki celowej i zasady tworzenia spółki celowej,
wybrane problemy funkcjonowania spółki celowej w strukturach holdingowych (lub w strukturach funduszy inwestycyjnych),
możliwości optymalizacji podatkowej z udziałem spółek celowych,
spółka celowa w PPP i w innych projektach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
spółka celowa w PPP a koncesja na roboty budowlane,
rachunki powiernicze i inne formy wyodrębniania przedsięwzięć inwestycyjnych,
spółka celowa w finansowaniu projektów inwestycyjnych,
finansowanie specjalistyczne i finansowanie project finance,
pozyskiwanie finansowania dla spółki celowej,
ocena projektów inwestycyjnych realizowanych w formule spółki celowej (project finance) przez instytucje finansowe,
spółka celowa w finansowaniu wybranych operacji finansowych (transakcje LBO, MBO, transakcje restrukturyzacyjne, sekurytyzacja aktywów).


Tag: Spółka komandytowa, Tłumacz przysięgły, ,
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Spółka celowa Tworzenie zastosowanie funkcjonowanie finansowanie. Instrukcja obsługi
  • Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji. Praktyczny poradnik (z suplementem elektronicznym)
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tom 1 Komentarz do art. 151–226 KSH
  • Zgromadzenia wspólników spółki z o.o. z suplementem elektronicznym

Spółka celowa Tworzenie zastosowanie funkcjonowanie finansowanie. Instrukcja obsługi

Zwrot towaru