Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok krok po kroku

Trzpioła Katarzyna

Wiedza i Praktyka


Wydanie: 1/2017
Isbn: 9788326966149
Stron: 150

Poczta PolskaDarmowa dostawa

Cena 58.22 zł.

Rewolucja w sprawozdaniu finansowym organizacji pozarządowej. Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok - krok po kroku uwzględnia liczne zmiany w przepisach - 150 stron praktycznych wzorów, komentarzy i wskazówek.
Za 2017 rok nastąpiły istotne zmiany w zakresie sprawozdawczości organizacji pozarządowych. Nowelizacja ustawy o rachunkowości z 15 grudnia 2016 r. wprowadziła nowy załącznik nr 6 do ustawy skierowany właśnie dla takich podmiotów. Jednocześnie ograniczyła niektórym podmiotom możliwość korzystania z uproszczeń, które wykorzystywały te jednostki za 2015 i 2016 rok. Konsekwencją tych zmian będzie przebudowanie, w istotnym stopniu danych porównawczych.

Rewolucja w sporządzaniu sprawozdania finansowego

Obowiązki NGO

Aktywa i pasywa w bilansie

Aktywa trwałe

Aktywa obrotowe

Należne wpłaty na fundusz statutowy, kapitały własne

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Informacja dodatkowa w organizacji non profit

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe NGO jako małej jednostki

Sprawozdanie niektórych jednostek jako jednostek mikro

Rachunek przepływów pieniężnych


Tag: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń, Prawo stowarzyszenia Komentarz, Źródła finansowania NGO, Fundacje stowarzyszenia, Ustawa o fundacjach,
  • Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń
  • Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń
  • Opodatkowanie organizacji pozarządowych

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok krok po kroku

Zwrot towaru