Sprawozdanie finansowe za 2017 rok Krok po kroku

Trzpioła Katarzyna

Oficyna Prawa Polskiego


Wydanie: 1/2017
Isbn: 9788326966071
Stron: 140

Poczta PolskaDarmowa dostawa

Cena 58.22 zł.

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - krok po kroku. 140 stron praktycznych wzorów, komentarzy i wskazówek. Niezbędnik każdego księgowego na wyciągnięcie ręki! Sprawdź, co zmieniło się w przepisach
Roczne sprawozdanie finansowe powinno rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy. W publikacji znajdziesz informacje o zmianach w przepisach, które musisz uwzględnić sporządzając sprawozdanie finansowe za 2017 rok, wskazówki eksperta, praktyczne przykłady i wzory. Zwróć uwagę na informacje o zmianach w przepisach. Publikacja szczegółowo omawia takie zagadnienia jak: obowiązki związane ze sporządzaniem sprawozdania, wycenę aktywów i pasywów w bilansie, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową.

Obowiązki związane ze sporządzaniem sprawozdania finansowego

Jak należy wycenić i zaprezentować dane w bilansie

Aktywa trwałe, aktywa obrotowe

Dodatkowe pozycje aktywów, kapitały własne

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Rachunek zysków i strat

Rachunek przepływów pieniężnych

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Informacja dodatkowa


Tag: Książki Zamknięcie roku 2017, Sprawozdanie finansowe za 2018 rok, Książka Sprawozdanie finansowe 2017, Zamknięcie roku 2017 kultury, Zamknięcie roku 2016,
  • Zamknięcie roku 2017 Rachunkowość
  • Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017
  • Zamknięcie roku 2017 obowiązki podatkowe i rachunkowe
  • Sprawozdanie finansowe za 2017 rok Krok po kroku
  • Zamknięcie roku 2017 w księgach instytucji kultury

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok Krok po kroku

Zwrot towaru