Sprawozdawczość i analiza finansowa

Dyktus Jadwiga, Gaertner Maria, Malik Barbara

Difin


Wydanie: 1/2017
Isbn: 9788380854512
Stron: 228

Produkt: jest niedostępny

Cena 46.07 zł.
W książce zawarte są aktualne uregulowania prawne stanowiące podstawę sporządzania sprawozdań finansowych oraz praktyczne wskazówki do przeprowadzania analizy finansowej i podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem finansami. Przedstawiono ogólne zagadnienia analizy sprawozdań finansowych i jej rolę w procesie decyzyjnym zarządzania spółką oraz scharakteryzowano składniki sprawozdania finansowego stanowiące podstawę analizy finansowej. Dodatkowo zaprezentowano główne etapy analizy sprawozdań finansowych, strukturę i dynamikę wyniku finansowego, rachunku przepływów pieniężnych oraz podstawowych wskaźników charakteryzujących sytuację finansową. Publikacja przedstawia także zastosowanie analizy finansowej do oceny przedsiębiorstw na przykładzie różnych rodzajów działalności: produkcyjnej, handlowej i usługowej.

Tag: Sprawozdawczość analiza finansowa, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Analizy finansowe przedsiębiorstwa, ,
  • Sprawozdawczość i analiza finansowa
  • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ O TRUDNOŚCIACH W APLIKACJI TEORII
  • Procesy zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach przemysłowych
  • Analiza finansowa przedsiębiorstwa Pomykalska
  • Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Sprawozdawczość i analiza finansowa

Zwrot towaru