Uczestnik postępowania nieprocesowego Zagadnienia konstrukcyjne

Rylski Piotr

Wolters Kluwer


Wydanie: /2017
Isbn: 9788381077675
Stron: 440

Poczta PolskaDarmowa dostawa

Cena 216.44 zł.

Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące instytucji uczestnika postępowania nieprocesowego w polskiej doktrynie. Zakres rozważań obejmuje zagadnienia konstrukcyjne oparte na zasadzie uczestnictwa obowiązującej w tym trybie postępowania rozpoznawczego. Autor przeciwstawia tę zasadę obowiązującej w procesie cywilnym zasadzie dwustronności i na tym tle analizuje jej zakres, a także omawia pojęcie i rodzaje uczestników postępowania nieprocesowego, oraz sposoby nabycia i utraty tego statusu. Rozważania są prowadzone zarówno na podstawie przepisów ogólnych o postępowaniu nieprocesowym zawartych w kodeksie postępowania cywilnego (art. 506-525 k.p.c.), w jaki sposób i na podstawie postępowań szczególnych kodeksowych i pozakodeksowych. (...) Autor nie poprzestaje na analizie teoretycznej, ale szeroko ilustruje różne kwestie przykładami z zakresu szczegółowych postępowań nieprocesowych, doskonale wykorzystując przy tym orzecznictwo Sądu Najwyższego. (...) Praca będzie przydatna dla wszystkich zainteresowanych teoretycznymi i praktycznymi aspektami postępowania nieprocesowego. wydawniczej prof. dr. hab. Tadeusza Erecińskiego (...) Z praktycznego punktu widzenia podstawowe znaczenie mają rozważania wyjaśniające pojęcie uczestnika postępowania nieprocesowego i poszczególne rodzaje uczestników oraz wywody poświęcone problematyce różnych dróg uzyskania statusu uczestnika w zależności od podstawy uczestnictwa i sposobu wejścia do postępowania. W codziennej pracy sędziów są to zagadnienia budzące poważne wątpliwości i przez to niejednolicie rozstrzygane, a mające jednocześnie podstawowe znaczenie dla zainteresowanych sprawami podmiotów i pełnomocników. wydawniczej prof. dr. hab. Karola Weitza BIBLIOTEKA SĄDOWA

Tag: Prawo o ustroju sądów powszechnych Komentarz, , Aplikacje prawnicze 2016, Egzekucja z nieruchomości, Testy do Policji 2017,
  • Niezawisłość sędziowska i jej gwarancje w procesie cywilnym
  • Dzienniki więzienne
  • Historia ustroju i prawa sądowego Polski
  • Interwencja główna
  • O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej

Uczestnik postępowania nieprocesowego Zagadnienia konstrukcyjne

Zwrot towaru