Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo

 1. Mikroekonomia Ćwiczenia
  Mikroekonomia Ćwiczenia
  Nowe wydanie, zaktualizowane i rozszerzone, popularnego podręcznika. Książka przeznaczona dla poznających podstawy mikroekonomii. Układ ćwiczeń odpowiada treści podręcznika B. Klimczak pt. \"Mikroekonomia\". Każdy z rozdziałów składa się z definicji podstawowych pojęć oraz pytań. W ostatniej c ...
  Rok wydania: 2015 Isbn: 9788376954349 Autor: Borkowska Bożena, Klimczak Bożena
  Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo
 2. Sprawność organizacji
  Sprawność organizacji
  Przedmiotem zainteresowania badawczego autora niniejszej publikacji jest problem oceny przedsiębiorstwa, który wiąże się z kategoriami skuteczność i efektywność. Są to dwie uzupełniające się kategorie. W książce przyjęto założenie, iż podstawą do interpretacji skuteczności i efektywnośc ...
  Rok wydania: 2015 Isbn: 9788376954592 Autor: Kowal Witold
  Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo
 3. Model DNA firmy
  Model DNA firmy
  Niniejsza monografia jest łącznikiem pomiędzy ekonomią behawioralną (tłumaczącą przyczyny podejmowania decyzji przez pojedyncze osoby) a ekonomią ewolucyjną (badającą zmiany rynku i strategii z Darwinowskiego punktu widzenia). Skonstruowanie modelu DNA firmy, zbudowanego na zasadzie analogiido DN ...
  Rok wydania: 2015 Isbn: 9788376954660 Autor: Czarnecki Leszek
  Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo
 4. Ekonomiczne instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania korupcji
  Ekonomiczne instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania korupcji
  Książka stanowi próbę uporządkowania wiedzy dotyczącej korupcji. Przedstawiono w niej koncepcję opisującą istotę, przebieg, determinanty i skutki procesu korupcji. Ze względu na złożoność zagadnienia książka ta wychodzi poza tradycyjne ramy ekonomii, koncentrując się także na kwestiach ...
  Rok wydania: 2015 Isbn: 9788376954912 Autor: Brol Marcin
  Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo
 5. Mikroekonomia
  Mikroekonomia
  Nowe wydanie, zaktualizowane i rozszerzone, cieszącego się dużą popularnością podręcznika. Kolejne wydanie wzbogacono o nowe treści w związku ze zjawiskami zachodzącymi w gospodarce i na rynkach finansowych. Rozważania uzupełniono więc o takie kwestie, jak rozwinięcie modelu wyborów ekonomiczn ...
  Rok wydania: 2015 Isbn: 9788376954301 Autor: Klimczak Bożena
  Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo
 6. Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów
  Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów
  Podręcznik dla studentów poszerzona wersja książki wydanej w roku 2000. Omawia podstawowe zagadnienia informatyczne: podstawy arytmetyczne i logiczne komputerów, metody binarnego kodowania danych, systemy komputerowe i informatyczne oraz oprogramowanie. Przygotowuje czytelników do efektywnego korzystani ...
  Rok wydania: 2004 Isbn: 8370117082 Autor: Andrzej Bąk
  Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo
 7. Excel w statystyce Materiały do ćwiczeń
  Excel w statystyce Materiały do ćwiczeń
  ...
  Rok wydania: 2004 Isbn: 8370116841 Autor: Małgorzata Sej Kolasa, Anetta Zielińska
  Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo
 8. Podstawy projektowania inżynierskiego
  Podstawy projektowania inżynierskiego
  ...
  Rok wydania: 2006 Isbn: 8370117872 Autor: Elżbieta Gąsiorek
  Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo
 9. Elementy systemów ekspertowych
  Elementy systemów ekspertowych Część 1. Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe
  Prezentujemy czytelnikom drugie wydanie skryptu, który ukazał się ponad 10 lat temu. Szybki rozwój środków informatycznych i coraz większe zapotrzebowanie na oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji przyczyniły się do ogromnego postępu w zastosowaniach systemów wykorzystujących sztuczną ...
  Rok wydania: 2006 Isbn: 8370118038 Autor: Mieczysław L. Owoc
  Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo
 10. Trwałość uprawnień wynikających z koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej