VAT w sektorze usług finansowych i ubezpieczeniowych

Paweł Barnik, Ewelina Kalita, Michał Samborski

Wolters Kluwer Polska


Wydanie: 1/2017
Isbn: 9788381077590
Stron: 336

Produkt: jest niedostępny

Cena 0.00 zł.
W publikacji omówiono sposób opodatkowania oraz zakres zwolnień usług finansowych i ubezpieczeniowych z punktu widzenia podatku od towarów i usług. Szczególną uwagę zwrócono na problematykę świadczeń pomocniczych w stosunku do usług finansowych i ubezpieczeniowych w kontekście zmian ustawy o VAT, które weszły w życie 1.07.2017 r. Ponadto zaprezentowano odliczanie podatku naliczonego w sektorze finansowym, a także ujęto skutki wykonywania czynności finansowych przez podatników spoza tej branży.

W opracowaniu przedstawiono m.in.:

- świadczenia objęte zwolnieniami z podatku,
- czynności pomocnicze do usług finansowych i ubezpieczeniowych, które nie będą mogły korzystać ze zwolnień po 1.07.2017 r.,
- sposób dokumentowania usług finansowych i ubezpieczeniowych, w tym wystawiania faktur,
- rozliczanie importu usług finansowych,
- ocenę, kiedy udzielanie pożyczki albo zbywanie papierów wartościowych mieści się w zakresie działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy,
- podstawę opodatkowania w szczególnych przypadkach, m.in. wymiany walut i sprzedaży papierów wartościowych,
- przypadki, w których zwolnione z VAT usługi finansowe dają prawo do odliczenia podatku naliczonego,
- kalkulację obliczenia wskaźnika proporcji, w tym również gdy usługi finansowe są dla podatnika czynnościami o charakterze pomocniczym,
- skutki zbywania akcji/udziałów, w szczególności przez spółki holdingowe.


Książka jest wynikiem analizy problemów, z którymi spotykają się autorzy w pracy zawodowej, oraz kwestii budzących spory w orzecznictwie i interpretacjach organów podatkowych. Oprócz omówienia właściwych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług odwołano się również do prawa unijnego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Praktyczny wymiar publikacji podkreślają liczne przykłady.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla księgowych i dyrektorów finansowych. Będzie pomocnym źródłem wiedzy dla doradców podatkowych oraz przedsiębiorców realizujących czynności finansowe i ubezpieczeniowe.


Tag: Prawo finansowe w pigułce, Prawo finansowe, Insider trading, ,
  • Prawo finansowe w pigułce 2017
  • Finanse publiczne i prawo finansowe
  • Finanse i prawo finansowe Majchrzycka Guzowska
  • Prawo finansowe Mastalski Fojcik-Mastalska
  • Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów Komentarz

VAT w sektorze usług finansowych i ubezpieczeniowych

Zwrot towaru