Wolters Kluwer Polska

 1. Ustawa o samorządzie gminnym Komentarz
  Ustawa o samorządzie gminnym Komentarz
  Komentarz stanowi aktualną i praktyczną wykładnię przepisów ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiającą ogół norm prawnych odnoszących się do działalności samorządu terytorialnego, m.in.: zakresu działania i zadań gminy, władz gminy, aktów prawa miejscowego, gospodarki finansowej gminy, z ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 9788381244473 Autor: Bogdan Dolnicki
  Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
 2. Podstawy finansów i prawa finansowego
  Podstawy finansów i prawa finansowego
  Prawo finansowe i finanse publiczne są przedmiotem wykładów na studiach prawniczych, ekonomicznych, administracyjnych i z zakresu zarządzania. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów tych kierunków studiów, słuchaczy studiów podyplomowych, doktoranckich i innych, w ramach których ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 9788381244268 Autor: Drwiłło Andrzej, Anna Jurkowska Zeidler, Dorota Maśniak, Tomasz Sowiński, Rafał Mroczkowski, Przemysław Panfil, Damian Cyman, Aleksandra Nadolska, Anna Dobaczewska, Edward Juchniewicz, Małgorzata Wróblewska, Anna Reiwer Kaliszewska, Małgorzata Stwoł, Hanna Adamkiewicz
  Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
 3. Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki
  Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki
  Praktyczny i pomocny komentarz cenionego eksperta zamówień publicznych. Dzięki komentarzowi:- zamawiający uniknie błędów w toku czynności związanych z przygotowaniem postępowania,- wykonawca uniknie wykluczenia z postępowania lub odrzucenia oferty. Komentarz zawiera ponad 1600 orzeczeń (wraz z tez ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 9788381242639 Autor: Nowicki Józef
  Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
 4. Kontrola celno skarbowa Komentarz
  Kontrola celno skarbowa Komentarz
  Komentarz do kontroli celno-skarbowej jest pierwszą na rynku publikacją, która szczegółowo i wnikliwie analizuje wszystkie regulacje ustawowe oraz wykonawcze dotyczące procedury kontroli celno-skarbowej. Celem komentarza nie jest omawianie zasad postępowania podatkowego i kontroli podatkowej, lecz wyja ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 9788381244046 Autor: Karol Różycki
  Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
 5. Wzory aktów notarialnych Janeczko
  Wzory aktów notarialnych Janeczko Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Komentarz będzie stanowił pomoc w pracy notariusza, ułatwi pracę osobom zajmującym się przygotowaniem dokumentów potrzebnych do sporządzania aktów notarialnych. Komentarz zawiera wzory i uwagi do nich wyjaśniające problematykę danego wzoru lub kilku wzorów ze wskazaniem niektórych pozycji litera ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 9788381244145 Autor: Edward Janeczko, Teresa Janeczko, Wiktor Karpowicz
  Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
 6. Kodeks karny ze schematami
  Kodeks karny ze schematami Stan prawny na 20 lutego 2018 r. z uwzględnieniem zmiany wchodzącej w życie 1 marca 2018 r. (Dz.U. poz. 305).
  Teksty ustaw , schematy z kodeksu karnego zawierają tekst ustawy - Kodeks karny wraz z wykazem aktów zmieniających kodeks karny oraz z przepisami wprowadzającymi, z uwzględnieniem wszystkich ostatnio wprowadzonych zmian. Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks karny wraz z przepisami wprowadzającymi, z ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 9788381244879 Autor: Sitarz Olga
  Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
 7. Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów
  Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów
  Książka stanowi kompendium wiedzy na temat praktyki obrotu nieruchomościami. Zaprezentowano ją w aspekcie notarialnym, sądowym, egzekucyjnym i podatkowym, uzupełniając o liczne odniesienia do aktualnego orzecznictwa. Dodatkową zaletą książki Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej są wzory ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 9788381243797 Autor: Stella Brzeszczyńska, Helena Ciepła
  Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
 8. Rachunkowość Budżetowa Winiarska
  Rachunkowość Budżetowa Winiarska
  Rachunkowość budżetowa interpretuje szczególne zasady rachunkowości stosowanej w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych. Książka jest przeznaczona dla księgowych tego sektora. Ma im ułatwić księgowanie operacji oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. W treści ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 9788381244305 Autor: Kazimiera Winiarska, Monika Kaczurak Kozak
  Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
 9. Mediacje Teoria i praktyka
  Mediacje Teoria i praktyka
  Przedstawiana publikacja jest najobszerniejszym na polskim rynku wydawniczym podręcznikiem mediacji. Autorzy - wykładowcy akademiccy i mediatorzy współpracujący z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - dzielą się z Czytelnikami wied ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 9788381241908 Autor: Rafał Morek, Ewa Gmurzyńska, Paweł Waszkiewicz, Anna Rosner, Andrzej Szpor, Michał Czapski, Stanisław Kordasiewicz, Aleksandra Winiarska, Magdalena Żurawska, Agnieszka Siedlecka Andrychowicz, Anna Cybulko, Monika Stachura, Agata Gójska, Adam Moniuszko, Magdalena Tulibacka
  Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
 10. Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński
  Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński Stan prawny: 20 listopada 2017 roku
  Komentarz do kodeksu karnoskarbowego na 2018 rok zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie i spory w doktrynie. Autorzy komentarza udzielają wielu praktycznych wska ...
  Rok wydania: 2017 Isbn: 9788381240000 Autor: Violetta Konarska Wrzosek, Tomasz Oczkowski, Igor Zgoliński, Jerzy Skorupka
  Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska