Wydawnictwo C.H.Beck

 1. Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg
  Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg Stan prawny: 10 września 2017 r.
  Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie: przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych, zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, środków ochrony prawnej, kont ...
  Rok wydania: 2017 Isbn: 9788325587796 Autor: Pieróg Jerzy
  Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Czynności notarialne Komentarz do art. 79–112 Prawa o notariacie
  Czynności notarialne Komentarz do art. 79–112 Prawa o notariacie
  Planowany termin wydania komentarz to 31 stycznia 2018 - termin może ulec zmianieKomentarz do art. 79–112 Prawa o notariacie to publikacja zawierająca kompleksowy komentarz do artykułów dotyczących czynności notarialnych umieszczonych w ustawie z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2016 ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 9788381281775 Autor: Andrzej Jan Szereda
  Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski
  Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski
  Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego autorstwa prof. Janusza Borkowskiego oraz prof. Barbary Adamiak to jeden z najbardziej znanych i cenionych na rynku jednotomowych komentarzy. Stanowi on nieodzowną pomoc w rozwiązywaniu problemów administracyjnych. W Komentarzu przedstawiono problemy pro ...
  Rok wydania: 2017 Isbn: 9788325591533 Autor: Barbara Adamiak, Janusz Borkowski
  Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Egzamin na biegłego rewidenta Stepaniuk
  Egzamin na biegłego rewidenta Stepaniuk
  Opracowanie zawiera testy z kilkudziesięciu aktów prawnych, których wybór zdeterminowany został przez Uchwałę nr 2633/49A/2014 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 9.12.2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów. Zgodnie z ...
  Rok wydania: 2015 Isbn: 9788325574499 Autor: Mariusz Stepaniuk
  Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Kodeks karny Komentarz Stefański
  Kodeks karny Komentarz Stefański
  Komentarz z kodeksu karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowy Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególne ...
  Rok wydania: 2017 Isbn: 9788325591526 Autor: Stefański Ryszard, Paweł Daniluk, Teresa Gardocka, Radosław Giętkowski, Stanisław Hoc, Rafał Janiszowski Downarowicz, Violetta Konarska Wrzosek, Wiesław Kozielewicz, Barbara Kunicka Michalska
  Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Kodeks cywilny Komentarz Gniewek
  Kodeks cywilny Komentarz Gniewek
  Komentarz do kodeksu cywilnego pod redakcją prof. Edwarda Gniewka oraz prof. Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe, uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny. Zamierzeniem zespołu autors ...
  Rok wydania: 2017 Isbn: 9788325595432 Autor: Edward Gniewek, Piotr Machnikowski, Beata Burian, Andrzej Cisek, Monika Drela, Wojciech Dubis
  Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski
  Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski
  Komentarz do prawa budowlanego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień prawa budowlanego uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami. Nowe, 7. wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. W sposób wyczerpuj ...
  Rok wydania: 2016 Isbn: 9788325588151 Autor: Zygmunt Niewiadomski
  Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Postępowanie restrukturyzacyjne Komentarz praktyczny
  Postępowanie restrukturyzacyjne Komentarz praktyczny Wzory pism i przykłady postępowań restrukturyzacyjnych
  Książka zawiera wzory pism i przykłady postępowań restrukturyzacyjnych. Komentarz praktyczny szczegółowo omawia praktyczne aspekty zastosowania przepisów ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 978 ze zm.). Komentarz podzielony jest zasadniczo na trzy części ...
  Rok wydania: 2016 Isbn: 9788325585792 Autor: Andrzej Głowacki, Cezary Zalewski, Anna Szymańska, Paweł Multaniak, Mirosław Marek, Grzegorz Bigaj, Błażej Piechowiak
  Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
  Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
  Komentarz do prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego zawiera dokładne omówienie przepisów ustawy – Prawo upadłościowe oraz nowej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. W publikacji poruszane są zagadnienia dotyczące:- ogólnych przepisów o postępowaniu upadłościowym oraz o postępowaniu restr ...
  Rok wydania: 2017 Isbn: 9788381281577 Autor: Gurgul Stanisław
  Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Podstawy prawa Muras
  Podstawy prawa Muras
  Podręcznik z podstaw prawa omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące istoty oraz rozumienia prawa - zarówno krajowego jak i Unii Europejskiej. Przedstawiono w nim:- definicje odnoszące się do instytucji, kategorii oraz pojęć z zakresu teorii państwa i prawa,- niektóre z gałęzi prawa tj. prawo kon ...
  Rok wydania: 2017 Isbn: 9788325595203 Autor: Zdzisław Muras
  Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck