Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa

 1. Elementy prawa Ćwiczenia Szkoły ponadgimnazjalne
  Elementy prawa Ćwiczenia Szkoły ponadgimnazjalne
  Zbiór ćwiczeń dostosowany jest do struktury wydanego przez nas w 2013 r. podręcznika Elementy prawa. Książka jest podzielona na 12 rozdziałów: 1. Podstawowe wiadomości o prawie, 2. Prawo konstytucyjne, 3. Prawo cywilne, 4. Prawo rodzinne i opiekuńcze, 5. Prawo pracy, 6. Prawo administracyjne, 7. Pra ...
  Rok wydania: 2014 Isbn: 9788377350393 Autor: Musiałkiewicz Jacek
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa
 2. Marketing Podręcznik
  Marketing Podręcznik
  W podręczniku w bardzo przystępny sposób wyjaśnione są podstawowe pojęcia z zakresu marketingu. Dużą zaletą podręcznika jest wzbogacenie treści teoretycznych licznymi przykładami, które przybliżają uczniom omawiane zagadnienia. Podręcznik jest przeznaczony do kształcenia w zawodach technik ek ...
  Rok wydania: 2014 Isbn: 9788377350379 Autor: Jacek Musiałkiewicz
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa
 3. Kadry i płace Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista A352 Szkoła ponadgimnazjalna
  Kadry i płace Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista A352 Szkoła ponadgimnazjalna
  Przeznaczenie podręcznika: zawód: technik ekonomista kwalifikacja: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji część kwalifikacji: 2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych etap edukacyjny III Podręcznik może być wykorzystywany nie tylko w trakcie nauki w szkole, ale również przez osob ...
  Rok wydania: 2015 Isbn: 9788377350423 Autor: Szafran Aleksandra
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa
 4. Organizowanie pracy małych zespołów Podręcznik Szkoła policealna
  Organizowanie pracy małych zespołów Podręcznik Szkoła policealna
  Podręcznik jest dostosowany do innowacyjnych podstaw programowych kształcenia w zawodach i zawiera wszystkie zadania z zakresu organizacji pracy małych zespołów (OMZ) realizowane w technikach i szkołach policealnych, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ...
  Rok wydania: 2015 Isbn: 9788377350386 Autor: Flor Iza
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa
 5. Postępowanie administracyjne Podręcznik Szkoła ponadgimnazjalna
  Postępowanie administracyjne Podręcznik Szkoła ponadgimnazjalna
  Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i wpisany do wykazu MEN pod numerem 41/2014. Podręcznik może być wykorzystywany przez: 1) słuchaczy oraz nauczycieli szkół policealnych kształcących w zawodzie technik administracji; 2) osoby zatrudnione w administracji pub ...
  Rok wydania: 2014 Isbn: 9788377350355 Autor: Zbrojewska Monika, Legierska Urszula, Bogacz Konrad
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa
 6. Postępowanie administracyjne Ćwiczenia Szkoła ponadgimnazjalna
  Postępowanie administracyjne Ćwiczenia Szkoła ponadgimnazjalna
  Zgodnie z wprowadzonymi w 2014 r. zmianami w ustawie o systemie oświaty książka ta może być wykorzystywana w szkołach jako materiał ćwiczeniowy. Materiały ćwiczeniowe są to materiały przeznaczone dla uczniów, służące utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności. Materiały ćwiczeniowe n ...
  Rok wydania: 2014 Isbn: 9788377350362 Autor: Legierska Urszula
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa
 7. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Podręcznik Szkoły ponadgimnazjalne
  Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Podręcznik Szkoły ponadgimnazjalne
  Podręcznik jest dostosowany do nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach i jest przeznaczony dla uczniów techników, zasadniczych szkół zawodowych i słuchaczy szkół policealnych we wszystkich zawodach. Są w nim zamieszczone przykłady i wzory dotyczące różnych branż, bo bez względu na t ...
  Rok wydania: 2014 Isbn: 9788377350409 Autor: Musiałkiewicz Jacek
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa
 8. Podstawy przedsiębiorczości Testy Szkoła ponadgimnazjalna
  Podstawy przedsiębiorczości Testy Szkoła ponadgimnazjalna
  Książka przeznaczona dla uczniów techników oraz zasadniczych szkół zawodowych przygotowujących się do drugiej części pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Książka zawiera 15 zestawów testów, z których każdy składa się z 20 zadań. ...
  Rok wydania: 2014 Isbn: 9788377350324 Autor: Musiałkiewicz Jacek
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa
 9. Marketing Ćwiczenia Szkoła ponadgimnazjalna
  Marketing Ćwiczenia Szkoła ponadgimnazjalna
  Zbiór ćwiczeń dla uczniów zdobywających zawód technika: ekonomisty, rachunkowości i handlowca. Obejmuje problematykę zawartą w podręczniku J. Musiałkiewicza \"Marketing\". Układ zbioru ćwiczeń jest zgodny z podstawą programową i programem nauczania. ...
  Rok wydania: 2014 Isbn: 9788377350348 Autor: Musiałkiewicz Jacek
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa
 10. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Ćwiczenia Szkoła ponadgimnazjalna
  Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Ćwiczenia Szkoła ponadgimnazjalna
  biór ćwiczeń dostosowany jest do struktury wydanego przez nas w 2013 r. podręcznika Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej i podobnie jak podręcznik jest podzielony na 16 rozdziałów. Zbiór ćwiczeń może być wykorzystywany w szkołach realizujących podstawę programową kształcenia ...
  Rok wydania: 2014 Isbn: 9788377350300 Autor: Musiałkiewicz Jacek
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa