Wydawnictwo Legis

 1. Budownictwo ujednolicone przepisy stan prawny marzec 2018 roku
  Budownictwo ujednolicone przepisy stan prawny marzec 2018 roku stan prawny - 1 marca 2018 r.
  Książka wyd. Legis na 2018 rok przydatna podczas przygotowywania się do egzaminu na uprawnienia budowlane podzielona jest na dziesięć głównych działów:1. Ustawa - Prawo budowlane na 2018 rok2. Warunki techniczne obiektów budowlanych.3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.4. Projekty budowl ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 9788365467201 Autor: Legis
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
 2. Nieruchomości ujednolicone przepisy stan prawny 1 marca 2018 r.
  Nieruchomości ujednolicone przepisy stan prawny 1 marca 2018 r.
  Książka o przepisach z nieruchomości podzielona jest na osiem głównych działów: 1. Prawo cywilne i administracyjne.2. Gospodarka nieruchomościami.3. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.4. Geodezja i kartografia.5. Lokale (najem, własność).6. Dodatki, dopłaty, dofinansowanie.7. Prawo spółd ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 9788362370733 Autor: Legis
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
 3. Podatki 2018 Legis stan prawny 2 stycznia 2018 roku
  Podatki 2018 Legis stan prawny 2 stycznia 2018 roku
  Publikacja o podatkach na 2018 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:- 1. Ordynacja podatkowa\r\n- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2018- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy - 4. Podatek dochodowy od osób prawnych 2018 - 5. VAT - 6. Akcyza - 7. Rachunkowość - 8. Podatki i opłaty lok ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 9788365467317 Autor: Podatki 2018
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
 4. Budownictwo ujednolicone przepisy stan prawny 4 września 2017 roku
  Budownictwo ujednolicone przepisy stan prawny 4 września 2017 roku
  Książka wyd. Legis przydatna podczas przygotowywania się do egzaminu na uprawnienia budowlane podzielona jest na dziesięć głównych działów:1. Ustawa - Prawo budowlane.2. Warunki techniczne obiektów budowlanych.3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.4. Projekty budowlane.5. Budowa, użytkow ...
  Rok wydania: 2017 Isbn: 9788365467201 Autor: Legis
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
 5. Prawo pracy i ubezpieczenia ujednolicone przepisy
  Prawo pracy i ubezpieczenia ujednolicone przepisy Stan prawny 8 stycznia 2018 roku
  Książka o przepisach z prawa pracy i ubezpieczeń 2018 podzielona jest na siedem głównych działów: 1. Kodeks pracy na 2018 rok 2. Urlopy, zasiłki i inne świadczenia 3. Ochrona pracy 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy, PPOŻ\r\n 5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 6. Ubezpieczenia społeczne\r\n 7. Ub ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 9788365467178 Autor: Prawo pracy ubezpieczenia 2018
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
 6. Ustawa o rachunkowości Legis
  Ustawa o rachunkowości Legis stan prawny - styczeń 2018 r.
  Książka zawiera tekst Ustawy o rachunkowości z załącznikami. Dodatkowo zostały umieszczone następujące rozporządzenia:\r\n- Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego p ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 9788362370825 Autor: Legis
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
 7. Farmacja ujednolicone przepisy stan prawny 5 kwietnia 2017 roku
  Farmacja ujednolicone przepisy stan prawny 5 kwietnia 2017 roku
  Publikacja podzielona jest na sześć głównych działów:1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja3. Odpłatność za leki i materiały medyczne, recepty, ceny detaliczne i hurtowe leków4. Izby aptekarskie, zaw ...
  Rok wydania: 2017 Isbn: 9788365467232 Autor: Legis
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
 8. Budownictwo ujednolicone przepisy stan prawny 1 marca 2017 roku
  Budownictwo ujednolicone przepisy stan prawny 1 marca 2017 roku
  Książka wyd. Legis przydatna podczas przygotowywania się do egzaminu na uprawnienia budowlane podzielona jest na dziesięć głównych działów:1. Ustawa - Prawo budowlane.2. Warunki techniczne obiektów budowlanych.3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.4. Projekty budowlane.5. Budowa, użytkow ...
  Rok wydania: 2017 Isbn: 9788365467201 Autor: Legis
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
 9. Farmacja 2017 + Wykaz leków na CD 2017
  Farmacja 2017 + Wykaz leków na CD 2017
  Publikacja podzielona jest na sześć głównych działów:1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja3. Odpłatność za leki i materiały medyczne, recepty, ceny detaliczne i hurtowe leków4. Izby aptekarskie, zaw ...
  Rok wydania: 2017 Isbn: 9788365467232 Autor: Legis
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis
 10. Wykaz leków na CD 2017
  Wykaz leków na CD 2017
  Na płycie znajduje się nowy Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to zarówno wykaz produktów leczniczych jak i produktów leczniczych weterynaryjnych. ...
  Rok wydania: 2017 Isbn: 9788365467232 Autor: Legis
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis