Wydawnictwo ODDK

 1. Praca cudzoziemców z Ukrainy i innych państw wschodnich
  Praca cudzoziemców z Ukrainy i innych państw wschodnich zatrudnianie, opodatkowanie i ubezpieczenia społeczne
  Książka Praca cudzoziemców z Ukrainy i innych państw wschodnich – zatrudnianie, opodatkowanie i ubezpieczenia społeczne koncentruje się na problemach związanych z zatrudnianiem oraz rozliczeniem podatkowo-składkowych cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Rosji i Armenii. Omówiono ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 9788378046196 Autor: Lidia Rubińska
  Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
 2. Jednolity plik kontrolny dla ewidencji magazynowej
  Jednolity plik kontrolny dla ewidencji magazynowej
  Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, są zobowiązani do przekazania struktur JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej. W takiej sytuacji podatnik ma nie mniej niż 3 ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 9788378046264 Autor: Katarzyna Szaruga
  Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
 3. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
  Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce z: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy – państw UE
  Zatrudnienie pracownika z zagranicy jest obarczone szeregiem obowiązków. To nie tylko uzyskanie dla pracownika dokumentów legalizujących wykonywanie pracy przez podmiot zatrudniający, ale przede wszystkim zalegalizowanie pobytu, a tym samym często konieczność koordynacji szeregu czynności oraz postę ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 9788378046059 Autor: Przemysław Ciszek, Michał Nocuń, Grzegorz Dzionkowski
  Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
 4. Koszty uzyskania przychodów w CIT
  Koszty uzyskania przychodów w CIT co jest, a co nie jest kosztem. Przykłady, komentarze, interpretacje
  Podatnicy rozliczający podatek dochodowy od osób prawnych mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodów. Prawidłowe zaliczenie poniesionych wydatków do KUP jest jedynym z najważniejszych, a zarazem budzącym wiele wątpliwości, aspektem rozliczeń podatku CIT. W publikacji om ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 9788378046189 Autor: Jarosław Ziółkowski
  Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
 5. Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  Publikację Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) – wskazówki dla księgowych uzupełniają również wybrane odpowiedzi Ministerstwa Finansów na wątpliwości zgłoszone przez podatników, a także wyciągi z aktów prawnych – Ordynacji podatkowej oraz roz ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 9788378046226 Autor: Arkadiusz Juzwa
  Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
 6. BHP w praktyce Rączkowski
  BHP w praktyce Rączkowski
  Książka BHP Rączkowskiego na temat aktualnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, opartych na obowiązujących przepisach i polskich normach, a także praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty prawn ...
  Rok wydania: 2016 Isbn: 9788378042976 Autor: Rączkowski Bogdan
  Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
 7. Kadry i płace 2018 Oddk
  Kadry i płace 2018 Oddk obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS
  W książce o kadrach na 2018 rok Pani Jacewicz i Małkowskiej jest wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników: - omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2018 rok,- szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach,- bogat ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 9788378046103 Autor: Jacewicz Agnieszka, Małkowska Danuta
  Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
 8. Indywidualne procesowe i zbiorowe prawo pracy
  Indywidualne procesowe i zbiorowe prawo pracy
  Publikacja stanowi rodzaj kompendium z zakresu szerokiej problematyki prawa pracy – kompleksowo ujmuje tematykę indywidualnego, procesowego i zbiorowego prawa pracy. Podstawowe instytucje prawa pracy zostały syntetycznie omówione w trzech częściach opracowania. Autor, powołując się na bogatą litera ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 9788378046011 Autor: Janusz Żołyński
  Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
 9. Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń
  Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń
  Rozszerzeniem publikacji Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości – wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym) jest suplement elektroniczny zawierający wzorcowe dokumentacje zasad (polityki) rachunkowości w edytowalnym formacie, co umożliwia łat ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 9788378046233 Autor: Katarzyna Szaruga, Roman Seredyński
  Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
 10. Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30000 euro z komentarzem z suplementem elektronicznym
  Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30000 euro z komentarzem z suplementem elektronicznym
  Od 16 kwietnia 2014 r. zmieniły się progi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – z 14.000 euro do poziomu 30.000 euro. Wyłączenie dużej grupy zamówień publicznych z obowiązku stosowania artykułów ustawy nie oznacza, że jednostki sektora finansów publicznych będą mogły swobodnie pod ...
  Rok wydania: 2014 Isbn: 9788378042105 Autor: Krzysztof Puchacz
  Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK