Wydawnictwo Podatkowe Gofin

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych
  Podatek dochodowy od osób prawnych
  Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy\r\no podatku dochodowym od osób prawnych. Oprócz komentarza autorskiego\r\nzawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady liczbowe. Książkę podzielono na rozdziały dotyczące:- przych ...
  Rok wydania: 2014 Isbn: 9788389056672 Autor: Regina Żarejko, Marzanna Kobiela
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2013 roku
  Podatek dochodowy od osób prawnych w 2013 roku
  Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy\r\no podatku dochodowym od osób prawnych. Oprócz komentarza autorskiego\r\nzawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady liczbowe. Książkę podzielono na rozdziały dotyczące:- przych ...
  Rok wydania: 2014 Isbn: Autor: Elzbieta Belon, Marzanna Kobiela, Regina Żarejko
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2012 roku
  Podatek dochodowy od osób prawnych w 2012 roku
  Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy\r\no podatku dochodowym od osób prawnych. Oprócz komentarza autorskiego\r\nzawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady liczbowe. Książkę podzielono na rozdziały dotyczące:- przych ...
  Rok wydania: 2014 Isbn: 9788389056542 Autor: Elzbieta Belon, Marzanna Kobiela, Regina Żarejko
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych
  Podatek dochodowy od osób prawnych
  Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy\r\no podatku dochodowym od osób prawnych. Oprócz komentarza autorskiego\r\nzawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady liczbowe. Książkę podzielono na rozdziały dotyczące:- przych ...
  Rok wydania: 2014 Isbn: 9788389056436 Autor: Elżbieta Belon, Marzanna Kobiela, Regina Żarejko
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin
 5. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2014 roku
  Podatek dochodowy od osób prawnych w 2014 roku
  Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na 2014 rok. Zawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady liczbowe i ewidencję księgową. Książkę podzielono na rozdziały dotyczące : Prz ...
  Rok wydania: 2014 Isbn: 9788364264009 Autor: Belon, Kobiela, Żarejko
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin
 6. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2016 roku
  Podatek dochodowy od osób prawnych w 2016 roku
  Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na 2016 rok. Zawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady liczbowe i ewidencję księgową. Książkę podzielono na rozdziały dotyczące : Prz ...
  Rok wydania: 2016 Isbn: 9788364264146 Autor: Belon Elżbieta, Kobiela, Żarejko
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin
 7. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2017 roku
  Podatek dochodowy od osób prawnych w 2017 roku
  Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na 2017 rok. Zawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady liczbowe i ewidencję księgową. Książkę podzielono na rozdziały dotyczące : Prz ...
  Rok wydania: 2017 Isbn: 9788364264214 Autor: Belon Elżbieta
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin
 8. Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy przez zakłady pracy (płatników) w 2015 roku
  Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy przez zakłady pracy (płatników) w 2015 roku
  Książka porusza wszelkie aspekty obliczania i poboru zaliczek na podatek od dochodów osób fizycznych uzyskanych ze stosunku pracy oraz stosunków pokrewnych z osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło. Zasady ustalania zaliczek omówione są z uwzględnieniem zasad oskła ...
  Rok wydania: 2015 Isbn: 9788364264016 Autor: Belon, Siwkowska, Świętek
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin
 9. Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS w 2015 roku
  Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS w 2015 roku
  W książce omówione zostały obowiązki pracodawców będących płatnikami składek ZUS i zasiłków. Zagadnienia z nimi związane ujęto w blokach tematycznych: - rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń, - ustalanie podstawy wymiaru składek na 2015 rok, - rozliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia ...
  Rok wydania: 2015 Isbn: 9788364264023 Autor: Kłos, Wrzask, Kozłowska
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin
 10. Wszystko o podatkach Rachunkowości i finansach
  Wszystko o podatkach Rachunkowości i finansach
  Książka zawiera zbiór ujednoliconych aktów prawnych wraz z przepisami\r\nwykonawczymi. Została podzielona na 3 części tematyczne:- Podatki i inne należności budżetowe;- Rachunkowość;- Finanse, fundusze, podróże służbowe. Książka stanowi przydatną pomoc w codziennej pracy osobom zajmującym si ...
  Rok wydania: 2014 Isbn: 9788389056740 Autor: Czesław Sławski
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin