Wydawnictwo Rachunkowość

 1. Zamknięcie roku 2017 Rachunkowość
  Zamknięcie roku 2017 Rachunkowość
  Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2017 Pana Fedaka uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2017 rok. Jednostki w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je według dotychczasowych lub nowych wzo ...
  Rok wydania: 2017 Isbn: 9788363251208 Autor: Fedak Zdzisław
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość
 2. Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej
  Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej
  Angielski jest dziś językiem powszechnie stosowanym do porozumiewania się ludzi z różnych stron świata. W Unii Europejskiej, w razie wątpliwości, jakie jest wiążące brzmienie aktów urzędowych, rozporządzeń, dyrektyw itp., za wzorcowy uznaje się tekst anglojęzyczny.\r\n\r\nW przypadku rachunkowoś ...
  Rok wydania: 2016 Isbn: 9788363251093 Autor: Nelli Artienwicz
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość
 3. Polsko-angielski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej
  Polsko-angielski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej
  Publikacja zawiera tłumaczenie na język angielski słów, terminów i zwrotów fachowych z dziedziny rachunkowości i rewizji finansowej często pomijanych lub nieściśle tłumaczonych w dostępnych słownikach. Stanowi ona uzupełnienie angielsko-polskiego słownika wydanego przez Rachunkowość. Mamy nad ...
  Rok wydania: 2016 Isbn: 9788363251154 Autor: Nelli Artienwicz
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość
 4. Roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa
  Roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa
  Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa to bardzo ważny podsystem rachunkowości. Jest sztuką syntetycznego ujęcia fundamentów, na których stoi przedsiębiorstwo i realizuje swoją działalność. Spośród wszystkich sprawozdań sporządzanych przez przedsiębiorstwo najważniejsze jest roczne spr ...
  Rok wydania: 2015 Isbn: 9788320821932 Autor: Gabrusewicz Wiktor, Gabrusewicz Przemysław
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość
 5. Zamknięcie roku 2016 Rachunkowość
  Zamknięcie roku 2016 Rachunkowość
  Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2016 omawia między innymi:- zmienione zasady sporządzania i udostępniania sprawozdań finansowych - sprawozdanie finansowe jednostki dużej - nowe wymogi - nowy wzór bilansu i inne uproszczenia sprawozdawcze dla jednostek małych - księgowe i podatkowe ró ...
  Rok wydania: 2016 Isbn: 9788363251178 Autor: Fedak Zdzisław
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość
 6. Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe
  Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe
  W książce omówiono zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe związane z ustaniem bytu prawnego przedsiębiorcy w każdej formie organizacyjnej (działalność indywidualna, spółka cywilna, osobowa spółka handlowa, spółka kapitałowa). Przedstawiono obowiązki w zakresie rachunkowości, skutki w pod ...
  Rok wydania: 2016 Isbn: 9788363251161 Autor: Edward Kosakowski, Paweł Wrześniewski, Zdzisław Fedak, Elżbieta Pudło, Ewa Hrebin
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość
 7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości
  Książka zawiera porównanie rozwiązań MSSF i ustawy o rachunkowości. Autorzy, omawiając poszczególne pozycje bilansu (zapasy, środki trwałe, nieruchomości inwestycyjne, aktywa niematerialne, wartość firmy, inwestycje finansowe rezerwy, rozrachunki, kapitał własny i instrumenty kapitałowe, rozli ...
  Rok wydania: 2015 Isbn: 9788363251123 Autor: Przemysław Kabalski, Radosław Ignatowski, Maciej Frendzel, Natalia Krzyżanowska
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość
 8. Zamknięcie roku 2015 Rachunkowość
  Zamknięcie roku 2015 Rachunkowość
  W nowym zamknięciu roku 2015 roku uwzględniono znaczne zmiany ustawy o rachunkowości, dotyczące m.in. postaci sprawozdań finansowych. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2015 rok. Jednostki w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je według d ...
  Rok wydania: 2015 Isbn: 9788363251147 Autor: Fedak Zdzisław
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość
 9. Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe
  Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe
  W książce omówiono zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe związane z ustaniem bytu prawnego przedsiębiorcy w każdej formie organizacyjnej (działalność indywidualna, spółka cywilna, osobowa spółka handlowa, spółka kapitałowa). Przedstawiono obowiązki w zakresie rachunkowości, skutki w pod ...
  Rok wydania: 2015 Isbn: 9788363251130 Autor: Wrześniewski, Fedak
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość
 10. Skuteczność promocji internetowej Pomiar i technologia informacyjna
  Skuteczność promocji internetowej Pomiar i technologia informacyjna
  Książka Skuteczność promocji internetowej. Pomiar i technologia informacyjna: wyjaśnia, jak zarządzać działalnością promocyjną przedsiębiorstwa w Internecie; - przybliża metody szacowania skuteczności promocji internetowej; - przedstawia istotę Business Inteligence – technologii wspierającej ...
  Rok wydania: 2015 Isbn: 9788320821925 Autor: Łopaciński Karol
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość