Wydawnictwo Sigma

 1. Umowy cywilnoprawne 2018 Żaro
  Umowy cywilnoprawne 2018 Żaro Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku
  Poradnik dla osób prawnych i fizycznych zawierających umowy zlecenia, agencyjne, o świadczeniu usług i o dzieło w świetle obowiązujących w 2018 roku przepisów z uwzględnieniem nowych zasad oskładkowania umów zleceń. W książce uwzględniono aktualny stan prawny w zakresie prawa pracy i prawa cy ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 9788360829677 Autor: Żaro Zygmunt
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018
  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018 Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku
  Książka obejmuje w pełni zasady i metody klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i dokumentacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Jest to praktyczny poradnik dla firm i jednostek prowadzących:- księgi rachunkowe - podatkową księgę przychodów i rozchodów - ewide ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 97883898504233 Autor: Korczyn Aleksander
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
 3. Kodeks pracy z komentarzem i orzecznictwem sądowym
  Kodeks pracy z komentarzem i orzecznictwem sądowym
  Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 rok. Zbiór przepisów z zakresu prawa pracy, który oddajemy do rąk Czytelnika, zawiera Kodeks pracy, ustawę wprowadzającą kodeks pracy, ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmia ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 97883898504923 Autor: Henryk Jabłoński
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
 4. Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
  Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
  Prezentowana tu klasyfikacja w tekście zaktualizowanym ma zastosowanie w sferze budżetowej w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego, a także innych podmiotach, które korzystają ze środków publicznych lub dysponują tego rodzaju środkami. Klasyfikację ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 9788374263917 Autor: Aleksander Korczyn
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
 5. Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji
  Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji
  Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku. Jest to najnowsze wydanie po uwzględnieniu strukturalnych zmian dostosowawczych w skali krajowej i międzynarodowej. Obejmuje schemat podziału środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje w symbolice cyfrowej, z uwagami, objaśnieniami szczegółowymi i powią ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 97883898505083 Autor: Aleksander Korczyn, Ksawery Haski
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
 6. Dokumentacja i ewidencja pracownicza 2018
  Dokumentacja i ewidencja pracownicza 2018
  Zestaw podstawowych wzorów dokumentacji i ewidencji pracowniczej z praktycznym komentarzem i zasadami prowadzenia dla pracodawców w 2018 roku w świetle znowelizowanych przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych aktów prawnych. W książce o dokumentacji i ewidencji pracow ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 9788360829684 Autor: Haski Ksawery
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
 7. Jak poprowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów 2018
  Jak poprowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów 2018 Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku
  Praktyczny poradnik po PKPiR na 2018 rok dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów w 2018 roku. Definicje podstawowych pojęć. Ogólne zasady prowadzenia księgi i dokumentowania operacji. Sposoby ewidencjonowania przychodów, kosztów ich uzyskania, odpisów amortyzacyjnych ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 97883608290973 Autor: Ksawery Haski
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
 8. Karta podatkowa 2018 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami
  Karta podatkowa 2018 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku
  W książce Karta Podatkowa 2017 w 11 rozdziałach opisano: - wyciągi z przepisów, - wzory ewidencji zatrudnienia, - wzory karty przychodów pracownika. Opisano również:- obowiązki z tytułu zatrudnienia pracownika, - składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,- inne kwestie związane z kartą po ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 9788360829073 Autor: Haski Ksawery
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
 9. Leasing 2018 Aspekt prawny podatkowy i księgowy
  Leasing 2018 Aspekt prawny podatkowy i księgowy Leasing na nowych zasadach. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku
  Poradnik zawierający charakterystykę leasingu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, rachunkowości, podatku dochodowego i VAT. Nowe zasady i metody stosowania leasingu oraz rozliczeń między stronami. Formy leasingu i ich skutki podatkowe. Sposoby księgowania operacji leasingowych u fin ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 97883898506213 Autor: Korczyn Aleksander
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
 10. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2018
  Podatek dochodowy od osób fizycznych 2018 Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku
  W książce uwzględniono wszystkie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Całość opracowano zgodnie z przepisami podatkowymi odnoszącymi się do roku podatkowego 2018. W książce omówiono zmiany w ustawie i w przepisach wykonawczych dotyczących:- podatkowej księgi przychodów i r ...
  Rok wydania: 2018 Isbn: 9788360829028 Autor: Haski Ksawery
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma