Wydawnictwo Sigma

 1. Kodeks pracy z komentarzem i orzecznictwem sądowym 2017
  Kodeks pracy z komentarzem i orzecznictwem sądowym 2017
  Zbiór przepisów z zakresu prawa pracy, który oddajemy do rąk Czytelnika, zawiera Kodeks pracy, ustawę wprowadzającą kodeks pracy, ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, a także ustawę o w ...
  Rok wydania: 2017 Isbn: 97883898504923 Autor: Jabłoński Henryk
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
 2. Leasing 2017 Aspekt prawny podatkowy i księgowy
  Leasing 2017 Aspekt prawny podatkowy i księgowy Leasing na nowych zasadach. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 roku
  Poradnik zawierający charakterystykę leasingu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, rachunkowości, podatku dochodowego i VAT. Nowe zasady i metody stosowania leasingu oraz rozliczeń między stronami. Formy leasingu i ich skutki podatkowe. Sposoby księgowania operacji leasingowych u fin ...
  Rok wydania: 2017 Isbn: 97883898506213 Autor: Korczyn Aleksander
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
 3. Podatek od towarów i usług Vat w obrocie krajowym
  Podatek od towarów i usług Vat w obrocie krajowym
  Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 rok. Całość opracowania ma charakter kompendium, zawierającego wszystkie istotne zasady i normy obowiązujące podatników i innych podmiotów systemu podatkowego VAT w Polsce. Wydanie to skierowane jest do podmiotów uczestniczących w obrocie krajowym. Kompendium sk ...
  Rok wydania: 2013 Isbn: 97883898504163 Autor: Sasin
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
 4. Spadki darowizny testamenty
  Spadki darowizny testamenty
  Dziedziczenie ustawowe i testamentowe. Stwierdzenie nabycia spadku i poświadczenie dziedziczenia. Darowizny. Zapis windykacyjny. Podatek od spadków i darowizn wraz z przykładami i wzorami. W pierwszej części opisano zagadnienia związane ze spadkiem, m.in.: kto po kim dziedziczy, co wchodzi w skład spa ...
  Rok wydania: 2013 Isbn: 97883898504163 Autor: Zdziennicka Kaczocha
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
 5. Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami
  Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami
  Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 r.\r\n\r\nW pełni aktualna i przydatna klasyfikacja środków trwałych ze stawkami. Zawiera ponadto roczne stawki amortyzacyjne środków trwałych, obowiązujące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Niezbędna w księgowości, biurach rachunkowy ...
  Rok wydania: 2014 Isbn: 9788360829066 Autor: Korczyn
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
 6. PKWiU ze stawkami Vat dla obrotu krajowego
  PKWiU ze stawkami Vat dla obrotu krajowego
  Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r.\r\n\r\nNajnowsza, zaktualizowana klasyfikacja PKWiU uwzględniająca stawki VAT (8%, 5%, 0%) oraz ze wskazaniem przepisów zwalniających od podatku VAT lub obniżających stawki dla towarów i usług, wobec których nie przypisano symboli PKWiU. Klasyfikacja nie obejmuje ...
  Rok wydania: 2013 Isbn: 9788360829103 Autor: Sasin
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
 7. Wzorcowy plan kont dla małych i średnich firm
  Wzorcowy plan kont dla małych i średnich firm
  Praktyczny poradnik o sposobach opracowania zakładowych planów kont dla różnych firm. Zawiera kilka wzorcowych rozwiązań wielowariantowych, dostosowanych do specyfiki firm. Klasyfikacja i segmentowa budowa planu kont. Wzory dekretacji i księgowania. Wszystko uwzględnienia nowe zasady rachunkowości. ...
  Rok wydania: 2013 Isbn: 97883898507063 Autor: Feliński
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
 8. Jak opracować biznesplan
  Jak opracować biznesplan
  Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r.\r\n\r\nPoradnik metodyczny dla przedsiębiorców do opracowań planistycznych w dziedzinie inwestycji, produkcji, marketingu, finansów. Napisany w przystępnej formie językowej przybliża istotę biznes planu, zasady i metody jego opracowania oraz sposoby prezentacji dan ...
  Rok wydania: 2013 Isbn: 8389850669 Autor: Korczyn
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
 9. Jak założyć i poprowadzić własną firmę
  Jak założyć i poprowadzić własną firmę
  Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r.\r\n\r\nKompleksowo opracowany, praktyczny poradnik dla przedsiębiorców rozpoczynających lub kontynuujących działalność gospodarczą. Procedura założenia firmy. Formy organizacyjno-prawne. Aspekty organizacyjne, pracownicze, finansowe. Bogaty zbiór najnowszych prz ...
  Rok wydania: 2013 Isbn: 8389850355 Autor: Sasin, Żaro
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
 10. Spółki cywilne osób fizycznych
  Spółki cywilne osób fizycznych
  Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r.\r\n\r\nPoradnik praktyczny o spółkach cywilnych po nowelizacji przepisów prawnych. Utrata podmiotowości spółki. Rejestracja wspólników jako przedsiębiorców. Prawa i obowiązki wspólników. Problemy prawne, finansowe i podatkowe. Przekształcanie w spółkę jawn ...
  Rok wydania: 2013 Isbn: 8389850317 Autor: Roman Feliński
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma