Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej

Anna Hrycaj, Patryk Filipiak

Wolters Kluwer Polska


Wydanie: 2/2017
Isbn: 9788381077507
Stron: 900

Produkt: jest niedostępny

Cena 0.00 zł.
Drugie wydanie książki zawiera ponad dwieście wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach upadłościowych. Obejmuje zarówno pisma składane w toku postępowania przez jego uczestników: dłużnika i wierzycieli, jak i pisma przygotowywane przez syndyka. Autorzy, dążąc do ujednolicenia praktyki organów postępowania upadłościowego, przedstawiają propozycje wzorów postanowień sądu upadłościowego i sędziego-komisarza. Uwzględniają też zmiany w stanie prawnym, które nastąpiły od czasu poprzedniej edycji oraz wydane w tym okresie orzeczenia sądów odnoszące się do omawianej tematyki.

Wzory są opatrzone rozbudowanymi komentarzami autorskimi wyjaśniającymi kwestie merytoryczne oraz ułatwiającymi szybkie i prawidłowe sporządzenie właściwego dokumentu.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla sędziów i asystentów sędziów w wydziałach do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów adwokackich i radcowskich, jak również dla przedsiębiorców, pracowników firm windykacyjnych, banków i firm leasingowych.

Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.


Tag: Apelacja cywilna wzory, Sporządzanie środkow zaskarżenia komentarz, Wzory pism procesowych w sprawach karnych, Pisma procesowe karne 2017, Apelacje cywilne karne Jaworski,
  • Rozliczenia związane ze spadkiem
  • Pisma pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z objaśnieniami i płytą CD
  • Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński
  • Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism z omówieniami
  • Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym

Zwrot towaru