Księgarnia BooksLandia

poleca Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych Książka o egzekucji administracyjnej pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych należności pieniężnych oraz


Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Wojciech Piątek

Książka o egzekucji administracyjnej pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyj

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 107.05 zł 128

Decyzja reformatoryjna organu odwoławczego w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Decyzja reformatoryjna organu odwoławczego w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Krzysztof Kaszubowski

Publikacja przybliża konstrukcję decyzji reformatoryjnej w kontekście modelu postępowania odwoławczego obowiązującego w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 99.50 zł 129

Wydawanie decyzji administracyjnych

Wydawanie decyzji administracyjnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym plus ponad 60 wzorów pism w wersji edytowalnej na CD

Robert Suwaj

W praktyce administracyjnej podstawowymi zagadnieniami są zasady i tryby wydawania decyzji administracyjnych. Autor książki Wydawanie decyzji administracyjnych podejmuje tę problematykę, szczegó

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 137.79 zł 148

Sądowe postępowanie egzekucyjne Marciniak

Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych Marciniak

Andrzej Marciniak

Autor ukazuje aktualny zarys sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych. W sposób usystematyzowany omawia regulacje prawne dotyczące tego postępowania – zarówno przepisy Kodeksu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 113.41 zł 149

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 225 wzorów pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Bogusław Dauter

Książka zawiera 225 wzorów pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzorów orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczących m.in

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 128.25 zł 169

Rozpoznanie sprawy sądowoadministracyjnej

Rozpoznanie sprawy sądowoadministracyjnej

Krzysztof Sobieralski

W pracy przedstawiono własną propozycję koncepcji sprawy sądowoadministracyjnej jako przedmiotu rozpoznania w procesie. W oparciu o przyjęte ustalenia teoretyczne wyznaczono materialne i formalne

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 106.99 zł 128

Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności

Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Przemysław Kledzik

Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wydawanej w ogólnym postępowaniu administracyjnym klasyfikowane jest jako jeden z nadzwyczajnych trybów postępowania, zorientowany na

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 85.59 zł 99

Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Duże Komentarze Becka

Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dor

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 254.61 zł 299

Gwarancje procesowe zobowiązanego w egzekucji administracyjnej

Gwarancje procesowe zobowiązanego w egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym

Joanna Wyporska Frankiewicz

Celem publikacji jest zbadanie, czy przepisy regulujące administracyjne postępowanie egzekucyjne zapewniają zobowiązanemu odpowiednią ochronę w toku postępowania zmierzającego do przymusowego

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 79.17 zł 99

Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej

Informatyzacja postępowania arbitrażowego

Aneta Arkuszewska

Autorka kompleksowo zaprezentowała problematykę informatyzacji postępowania arbitrażowego, w szerokim zakresie uwzględniając nie tylko unormowania prawne, lecz także regulacje instytucji arbitr

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 99.50 zł 129

Polecane działy

Polecane książki