Księgarnia BooksLandia poleca najnowszy Komentarz do podatku VAT na 2019 rok

VAT Komentarz to jeden z najpopularniejszych komentarzy na rynku. Autorem komentarza jest znany i ceniony ekspert specjalizujący się w prawie podatkowym


Ustawa o rachunkowości The Accounting Act

Ustawa o rachunkowości The Accounting Act

Joanna Adamczyk

Drugie wydanie tłumaczenia ustawy o rachunkowości na język angielski stanowi próbę oddania w języku angielskim zagadnień polskiej rachunkowości w sposób jak najbardziej zbliżony do konwencji

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 169.62 zł 189

Ustawa o rachunkowości Komentarz Kiziukiewicz

Ustawa o rachunkowości Komentarz Kiziukiewicz

Teresa Kiziukiewicz

Komentarz do ustawy o rachunkowości przeznaczony jest dla księgowych, doradców podatkowych, osób prowadzących biura rachunkowe oraz biegłych rewidentów. Zainteresuje również dyrektorów ekono

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 187.33 zł 239

Prawo Unii Europejskiej

Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej

Maciej Taborowski

Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej Studium przebudzenia systemu ponadnarodowego. Pierwsza na polskim rynku publikacja, w której w sposób przystęp

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz

Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz 2019

Ewa Bończak Kucharczyk

Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz Nowe rodzaje najmu. Gospodarowanie zasobami samorządowymi. Publikacja objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowym

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ciężar dowodu w polskim procesie karnym

Ciężar dowodu w polskim procesie karnym

Małgorzata Żbikowska

W książce autorka prezentuje różne sposoby postrzegania ciężaru dowodu w polskim procesie karnym, przywołując poglądy przedstawicieli nauki polskiej i zwracając szczególną uwagę na kwesti

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 94.93 zł 119

CIT w firmie przykłady komentarze interpretacje

CIT w firmie 2019 przykłady komentarze interpretacje

Jarosław Ziółkowski

Książka o podatku CIT omawia zagadnienia dotyczące podatku CIT ustalanego na zasadach ogólnych, a także specjalnych danin i sposobów opodatkowania, jakie przewiduje ustawa o podatku dochodowym o

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 129.32 zł 168

Postępowanie karne

Z problematyki zakazów dowodowych w postępowaniu karnym

Michał Rusinek

Książka stanowi monograficzne omówienie materii zakazów dowodowych, czyli norm ograniczających dowodzenie w postępowaniu karnym niektórych faktów, bądź dowodzenie za pomocą niektórych dowo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

VAT Komentarz Bartosiewicz

VAT Komentarz 2019 Bartosiewicz Stan prawny 1 kwietnia 2019 roku

Adam Bartosiewicz

VAT Komentarz to jeden z najpopularniejszych komentarzy na rynku. Autorem komentarza jest znany i ceniony ekspert specjalizujący się w prawie podatkowym. W 13. wydaniu komentarza szczególny nacisk

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 263.99 zł 329

Prawo upadłościowe Komentarz

Postępowanie upadłościowe współczesne problemy stosowania

Izabella Gil

Publikacja przedstawia szczegółowe analizy stanowisk wyrażanych w doktrynie i judykaturze w odniesieniu do poszczególnych instytucji uregulowanych w prawie upadłościowym. Prymat postępowań re

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Dokumentacja czasu pracy

Dokumentacja czasu pracy 2019 wyjaśnienia, obliczenia, przykłady i wzory

Łukasz Prasołek

Poradnik zawiera ujęcie czasu pracy przez pryzmat dokumentów, które go dotyczą w firmie. Od stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które wprowadzi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 135.29 zł 149

Polecane działy

Polecane książki