Księgarnia BooksLandia

poleca Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą Książka o indeksie księgowań to dwutomowe wydanie dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, które prowadzą pełną ewidencję rachunkową. Składa się ono z dwó


Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Pałka Marian

Książka o indeksie księgowań to dwutomowe wydanie dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, które prowadzą pełną ewidencję rachunkową. Składa się ono z dwóch części. W cz

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 79.03 zł 170

Zakładowy plan kont z komentarzem 2019

Zakładowy plan kont z komentarzem 2019 Pałka

Pałka Marian

29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018), zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w us

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 171.59 zł 231

Plan kont z komentarzem Gierusz

Plan kont z komentarzem 2019 Gierusz

Jerzy Gierusz

Komentarz o planie kont to kompendium wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Wydawnictwo ODDK przygotowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 216.34 zł 304.5

Podręcznik samodzielnej nauki księgowania Gierusz

Podręcznik samodzielnej nauki księgowania Gierusz najczęściej wybierany podręcznik do nauki księgowości

Barbara Gierusz

Podręcznik obejmuje podstawy rachunkowości rozszerzone o wybrane zagadnienia szczegółowe wchodzące w zakres rachunkowości finansowej. Część pierwsza przeznaczona jest dla osób studiujących

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 35.00 zł 47.25

Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Edward Nowak

Książka dotyczy prowadzenia rachunku kosztów na potrzeby sprawozdawczości finansowej są zgodne z regulacjami rachunkowości. Chodzi tu zwłaszcza o ustawę o rachunkowości, która została dosto

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 51.99 zł 69.9

Wzorcowy plan kont

Wzorcowy plan kont 2019 dla firm z komentarzem

Małgorzata Trentowska

Publikacja obejmuje całość zagadnień związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych przedsiębiorców. Autorka – biegły rewident – omawia funkcjonowanie wszystkich kont przez wskazanie księg

Wydawnictwo: Infor

Cena: 207.99 zł 249

Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury

Plan kont z komentarzem 2019 dla instytucji kultury

Urszula Pietrzak

Plik suplementu komentarza do planu kont instytucji kultury do pobrania poprzez Internet (instrukcja zamieszczona w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Suplement

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 128.54 zł 178.5

Zakładowy plan kont z komentarzem 2019

Zakładowy plan kont z komentarzem 2019

Pałka Marian

29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018), zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w us

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 171.59 zł 231

Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych

Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych

Maria Hass Symotiuk

Książka z zakładowego planu kont przeznaczona jest dla kierownictwa podmiotów leczniczych oraz przedstawicieli rad społecznych (rad nadzorczych) odpowiedzialnych za kształt systemu informacyjneg

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 70.62 zł 99

Plan kont z komentarzem Gierusz

Plan kont z komentarzem Gierusz

Jerzy Gierusz

Komentarz do planu kont w promocyjnej cenie. Książka zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz wykaz operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Precyzyjny wyw

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 216.34 zł 304.5

Polecane działy

Polecane książki