Księgarnia BooksLandia poleca najnowszy Komentarz do podatku VAT na 2019 rok

VAT Komentarz to jeden z najpopularniejszych komentarzy na rynku. Autorem komentarza jest znany i ceniony ekspert specjalizujący się w prawie podatkowym


Umowa o roboty budowlane Okolski

Umowa o roboty budowlane Okolski

Dariusz Okolski

Prezentowana publikacja ma na celu przybliżenie treści umowy o roboty budowlane wraz z zagadnieniami praktycznymi oraz omówienie relacji między uczestnikami procesu budowlanego i wynikających z u

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 112.57 zł 129

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz 2019 Adamiak Borkowski

Komentarze Kodeksowe

W Komentarzu do kodeksu postępowania administracyjnego przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, piętnastym już wydaniu komentarza czytelnik moż

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 262.87 zł 299

Kadry od A do Z 2011

Kadry od A do Z 2019 Cieślak

Monika Cieślak

Książka jest napisana przez praktyka – pracownika działu kadr i płac, zajmującego się na co dzień zagadnieniami kadrowymi i będącego jednocześnie wykładowcą na kursach kadrowo-płacowych

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak

Cena: 132.49 zł 168

Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej

Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wzory z komentarzem 2019

Katarzyna Dokukin

Książka zawiera zestaw wzorów decyzji wydawanych w sprawach pomocy społecznej wraz z praktycznym omówieniem każdego z elementów rozstrzygnięcia i uzasadnienia. Sposób formułowania argumentac

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 127.19 zł 149

Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw

Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych Komentarz

Komentarze Becka

Komentarz do ustawy z 7.7.2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 325), która reguluje instytucje kompensaty w rozumieni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Łukasz Paroń

Autor książki Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy przedstawia przykładowe metody i kierunki postępowania profilaktycznego w obszarze mobbingu i dyskryminacji ora

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 105.99 zł 128

Zarządzanie szkołą

Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi oraz niepublicznymi w świetle reformy systemu edukacji

Roman Lorens

Książka stanowi kompendium wiedzy pozwalającej dyrektorowi sprawnie kierować powierzoną mu placówką. Omówione w niej zagadnienia dotyczą: powierzania stanowiska dyrektora, w tym m.in. niezb

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 105.99 zł 119

Kodeks postępowania administracyjnego Edycja Sądowa

Kodeks postępowania administracyjnego Edycja Sądowa 2019

Teksty Ustaw Becka

Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Akty wykonawcze. Edycja Sądowa. KPA. EgzAdmU. PostAdmU. Akty

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 53.35 zł 65

Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa

Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa 2019

Teksty Ustaw Becka

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. KSH. KRSU. MSiGU. PrUpad. oraz inne akty prawne. Edycja

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 53.35 zł 65

Płace od A do Z ćwiczenia

Płace od A do Z ćwiczenia 2019

Cieślak Monika

Kolejne wydanie książki z ćwiczeniami i testami z zakresu naliczania wynagrodzeń w płacach. Jeśli chcesz się przekonać czy potrafisz liczyć wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, oddajemy do Two

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak

Cena: 122.95 zł 157.5

Polecane działy

Polecane książki