Księgarnia BooksLandia

poleca Kodeks karny skarbowy komentarz Beck

Kodeks karny skarbowy komentarz Beck Komentarz do kodeksu karno skarbowego stanowi kompleksowe omówienie przełomowego w historii polskiego prawa karnego skarbowego aktu – ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1958 ze zm.). Komentarz w sposób jasny i prz


Kodeks karny skarbowy komentarz

Kodeks karny skarbowy komentarz Beck

Grzegorz Skowronek

Komentarz do kodeksu karno skarbowego stanowi kompleksowe omówienie przełomowego w historii polskiego prawa karnego skarbowego aktu – ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2018

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 155.81 zł 179

Prawo i proces karny skarbowy Wilk Zagrodnik

Prawo i proces karny skarbowy Wilk Zagrodnik

Leszek Wilk

Książka zawiera omówienie zagadnień niezbędnych w procesach dydaktycznych studiów i aplikacji prawniczych, a jednocześnie, dzięki szerszej analizie zagadnień specyficznych dla prawa karnego s

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 64.19 zł 75

Prawo i postępowanie karne skarbowe

Prawo i postępowanie karne skarbowe

Iwona Sepioło Jankowska

Książka z prawa i postępowania karno skarbowego zawiera kompleksowe omówienie problematyki materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej prawa karnego skarbowego. Autorka publikacji omawia w niej m.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 46.00 zł 59

Kodeks Karny Skarbowy Twoje Prawo

Kodeks Karny Skarbowy 2019 Ustawa Twoje Prawo

Flisek Aneta

Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu Karnego Skarbowego opatrzone słowem wstępnym od redakcji, przypisami redakcyjnymi oraz indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwadratowych, objaś

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 16.24 zł 14.9

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej Komentarz

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej Komentarz

Leszek Bielecki

Krajowa Administracja Skarbowa stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkow

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 154.75 zł 179

Krajowa Administracja Skarbowa Komentarz

Krajowa Administracja Skarbowa Komentarz

Bucholski Rafał

Stan prawny: 1 stycznia 2018 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 185.82 zł 249

Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

Violetta Konarska Wrzosek

Komentarz do kodeksu karnoskarbowego na rok zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 227.89 zł 299

Ustawa o opłacie skarbowej Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Komentarz

Ustawa o opłacie skarbowej Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Komentarz

Zbigniew Ofiarski

Komentarz przeznaczony jest dla osób profesjonalnie zajmujących się problematyką podatków i opłat, w tym pracowników administracji rządowej i samorządowej, sędziów, adwokatów, radców praw

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 127.19 zł 169

Prawo karne Prawo karne skarbowe Kazusy z rozwiązaniami

Prawo karne Prawo karne skarbowe Kazusy z rozwiązaniami

Krzysztof Kurowski

Książka jest kompleksowym zbiorem kazusów z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego i prawa karnego skarbowego z obszernymi odpowiedziami. Opracowanie pozwala na przeanalizowanie schematów

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 73.83 zł 99

Opłata skarbowa Komentarz dla praktyków

Opłata skarbowa Komentarz dla praktyków

Bogucki Stanisław

Wnikliwy i praktyczny komentarz do każdego artykułu ustawy o opłacie skarbowej. Dumas i Bogucki, mając na uwadze przebieg postępowania administracyjnego, a przez to i nieustannie powstające prob

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 138.47 zł 189

Polecane działy

Polecane książki