Księgarnia BooksLandia

poleca Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz Komentarz o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, deweloperów realizu


Użytkowanie wieczyste

Przekształcenie użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe pytania i odpowiedzi

Agnieszka Grabowska Toś

Najważniejsze zalety książki o przekształceniu użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 116.59 zł 129

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz

Łukasz Sanakiewicz

Komentarz o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, deweloperów realizujących inwestycje mieszkaniowe, pracowników

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 97.69 zł 129

Tryb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

Tryb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości - przesłanki zwrotu nieruchomości

Bartosz Kasperek

Książkę o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości przygotowano z myślą o praktykach osobach profesjonalnie związanych z rynkiem nieruchomości, tj. pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarzą

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 85.81 zł 99

Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste skutki prawne wygaśnięcia Przekształcenie w prawo własności i jego wpis do księgi wieczystej

Biblioteka notariusza

Książka omawia skutki prawne wygaśnięcia użytkowania wieczystego i jego przekształcenia w prawo własności i jest skierowana do notariuszy, sędziów i referendarzy sądowych, pracowników star

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 148.72 zł 199

Obrót wierzytelnościami

Przeniesienie wierzytelności hipotecznej omówienie przejścia wierzytelności hipotecznej w drodze umowy

Szymon Romanow

Kompleksowe omówienie problematyki przejścia wierzytelności hipotecznej w drodze umowy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Wypracowane przez autor

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 105.18 zł 139

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność zagadnienia prawne

Elżbieta Klat Górska

Książka zawiera omówienie przepisów prawa materialnego oraz prawa proceduralnego regulujących tryby nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkownika wieczystego, ze szczególnym uwzgl

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 111.62 zł 149

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające Komentarz

Łukasz Węgrzynowski

Prezentowana publikacja to kompleksowy komentarz omawiający zagadnienia dotyczące zasad zarządzania mieniem państwowym. W komentarzu skomentowano przepisy: ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 144.37 zł 169

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane Komentarz

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane Komentarz

Agnieszka Drewicz Tułodziecka

Komentarz ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisów związanych zawiera omówienie przepisów ustawy z 6.7.1962 r. o księgach wieczystych i hipotece. Publikacja zawiera wyczerpujące

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Przepisy o postępowaniu wieczystoksięgowym Komentarz

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Przepisy o postępowaniu wieczystoksięgowym Komentarz

Barbara Jelonek Jarco

W komentarzu uwzględniono zmiany, mające na celu zagwarantowanie ustawowego dostępu do jawnej księgi wieczystej, przy uwzględnieniu aktualnych możliwości technicznych, w szczególności za poś

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 180.19 zł 229

Wniosek o wpis w księdze wieczystej po nowelizacji

Wniosek o wpis w księdze wieczystej po nowelizacji Komentarz praktyczny Opłaty sądowe wzór wniosku o wpis

Przemysław Biernacki

Komentarz, którego celem publikacji jest omówienie zagadnień związanych z postępowaniem wieczystoksięgowym i wnioskiem o wpis do księgi wieczystej składanym za pośrednictwem systemu teleinfor

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 135.89 zł 159

Polecane działy

Polecane książki