Administracyjne prawo gospodarcze źródła

Administracyjne prawo gospodarcze źródła

59 zł 43.99 zł

Andrzej Borkowski


Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław
Isbn: 8388166824
Rok wydania: 2004

Administracyjne prawo gospodarcze źródła

Opracowanie niniejsze jest czwartym już, zmienionym zbiorem zawierającym grupę podstawowych aktów normatywnych ilustrujących zagadnienia charakterystyczne dla administracyjnego prawa gospodarczego. Akty te zostały ułożone w sześć zasadniczych grup tematycznych. Otwierają zbiór akty, w większości historyczne, wskazujące podstawy prawne ingerencji organów państwa w sferę gospodarki, poprzedzone fragmentem przepisów Konstytucji R.P. Następnie pomieszczone zostały akty regulujące sytuację prawną uczestników stosunku administracyjnoprawnego. W dalszej kolejności zgrupowano akty regulujące zagadnienia zarządu mieniem publicznym. Ostatnie części zawierają wybór aktów regulujących problematykę wkraczania państwa w sferę działalności gospodarczej, w ramach realizacji funkcji reglamentacyjnej i policyjnej oraz zagadnienia samorządu gospodarczego. W rozdziale zawierającym akty regulujące sytuację prawną uczestników stosunku administracyjno-prawnego - części „B" dotyczącej przedsiębiorców, pominięto przepisy regulujące sytuację prawną spółek, przede wszystkim z tej racji, iż sytuacja ta stanowi szczególny przedmiot zainteresowania prawa handlowego. Nadto, zamieszczenie nawet wyciągu z Kodeksu spółek handlowych znacznie zwiększyłoby objętość niniejszego zbioru. Zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, iż zredagowanie wyboru źródeł prawa administracyjnego gospodarczego zawsze łączy się z ryzykiem zarzutu, iż dokonany wybór jest niekompletny, a zamieszczone w zbiorze akty mogą stać się wkrótce nieaktualne. Przedstawiany Państwu wybór źródeł nie jest też wolny od takiego ryzyka, choć w aktach uwzględniono zmiany obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2004 r.