Aplikacja notarialna 2020 Pytania, odpowiedzi, tabele
Zapowiedź

Aplikacja notarialna 2020 Pytania, odpowiedzi, tabele

Mariusz Stepaniuk


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381982221
Rok wydania: 2020

Aplikacja notarialna egzamin 2014 Pytania odpowiedzi tabele

Książka stworzona została w celu ułatwienia kandydatom na aplikację notarialną nauki do egzaminu. Jest to również książka, do której sięgać mogą aplikanci chcący przypomnieć sobie treść poszczególnych ustaw w trakcie nauki na aplikacji notarialnej. Warto podkreślić, iż forma jest rzadkością na polskim rynku wydawnictw prawniczych, zawiera ona bowiem testy przeznaczone do nauki, dopiero w dalszej kolejności zaś do sprawdzania wiedzy. Dostępne na rynku pozycje przeznaczone do powtarzania materiału niezbędnego do opanowania przez kandydatów na aplikantów w znakomitej większości pomijają niezmiernie istotny aspekt egzaminów aplikacyjnych, tj. fakt, iż są to testy prawie w całości sprawdzające znajomość konkretnych zapisów ustawowych. Zadania testowe bardzo często tworzone są na nich wręcz poprzez zamianę artykułu ustawy na pytanie. Taki sposób sprawdzania wiedzy powoduje zaś, że niezmiernie trudne jest opanowanie jej na podstawie klasycznych podręczników akademickich. Osoby, które nie stosują poszczególnych ustaw w codziennej praktyce zawodowej, mogą mieć trudności w ich pamięciowym opanowaniu, zwłaszcza, że zakres materiału niezbędnego do opanowania jest wyjątkowo szeroki. Przyjęte przez Ustawodawcę założenia, zgodnie z którymi egzamin na aplikację notarialną jest testem jednokrotnego wyboru, sprawdzającym wiedzę z konkretnych aktów prawnych, sprawiają, iż problemem może być określenie przez kandydata na aplikanta momentu, w którym opanował on wymaganą wiedzę w stopniu dostatecznym. Jest to kwestia ważna o tyle, że wobec ogromu zagadnień, jakie trzeba przyswoić przed przystąpieniem do egzaminu, praktycznie niemożliwe staje się powracanie do partii materiału, który został opanowany wcześniej.
Dlatego właśnie przed przystąpieniem do nauki następnej partii materiału należy mieć pewność, że część opanowana wcześniej została zapamiętana i utrwalona. Sposobem na stwierdzenie tego bez możliwości popełnienia omyłki jest rozwiązanie testu, który w sposób obiektywny wykaże, czy osoba ucząca się może rozpocząć powtarzanie następnej partii materiału, bowiem opanowała w sposób zadowalający materiał z partii wcześniejszej.