Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach na egzamin w 2019 roku

 1. Aplikacja od ogółu do szczegółu Heliosz
  Aplikacja od ogółu do szczegółu Heliosz Akty normatywne w pigułce
  Aplikacja od ogółu do szczegółu to rodzaj streszczenia podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z ok. 60 aktów normatywnych, w tym Konstytucji, kodeksów, ustaw i uchwał, czyli ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381580960 Autor: Aneta Heliosz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Aplikacja sędziowska i prokuratorska Testy, kazusy, wskazówki
  Aplikacja sędziowska i prokuratorska Testy, kazusy, wskazówki
  Główny nacisk opracowania jest położony na wskazanie tego, czym zdaniem Autorki warto kierować się w nauce do obu etapów konkursu, zwrócenie uwagi na najistotniejsze kwestie i zaproponowanie pewnej meto ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381582094 Autor: Paulina Jabłońska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Prawo gospodarcze Podręcznik dla aplikantów
  Prawo gospodarcze Podręcznik dla aplikantów
  W treści podręcznika z prawa gospodarczego znajdują się zarówno omówienia dotyczące kwestii strukturalnych związanych z funkcjonowaniem spółki cywilnej oraz spółek prawa handlowego, jak również te ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381287692 Autor: Dominika Wetoszka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Kazusy dla aplikantów radcowskich i adwokackich
  Kazusy dla aplikantów radcowskich i adwokackich
  Każdy kazus zawiera stan faktyczny, zadanie, proponowane rozwiązanie oraz wyjaśnienie Autora. Wyjaśnienia w przeważającej części oparte są na orzecznictwie sądowym, w tym orzeczeniach Sądu Najwyższe ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381586269 Autor: Kamil Gorzelnik
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Aplikacja kuratorska Egzamin wstępny na aplikację
  Aplikacja kuratorska Egzamin wstępny na aplikację
  Książka Aplikacja kuratorska. Egzamin wstępny na aplikację w sposób wieloaspektowy przedstawia aplikację kuratorską, dlatego będzie wsparciem dla osób, które prowadzą nabór i wybierają kandydata do ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381581967 Autor: Krzysztof Stasiak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Kazusy cywilne część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i spadki
  Kazusy cywilne część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i spadki
  Kazusy z prawa cywilnego zostały przewidziane jako podręcznik dla aplikantów i studentów, z którego – opierając się na opisanych przypadkach (o różnym stopniu trudności) – mogą oni nabyć i utrwa ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381586023 Autor: Olga Maria Piaskowska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Aplikacje prawnicze Prawo cywilne
  Aplikacje prawnicze Prawo cywilne
  Testy opierają się na brzmieniu przepisów. Nie przewidziano związkowego uwzględniania przepisów celem tworzenia pytań. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa spośród czterech wariantów odpowiedzi. Py ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381583626 Autor: Piotr Kapusta
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach
  Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach
  Od 2009 r. regularnie na egzaminach zawodowych z części prawa cywilnego pojawia się zadanie mające na celu sporządzenie apelacji na podstawie dostępnych akt sprawy, w tym wyroku sądu I instancji. Publika ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381289078 Autor: Marcin Derlacz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Prawo karne
  Prawo karne
  Zawartość merytoryczna opracowania opiera się na aktualnie obowiązującym ramowym programie szkolenia uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką i ma na celu być swego rodzaju uzupełnieniem wiedzy nabywa ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381582629 Autor: Aplikacje prawnicze
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze
  Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze Testy, komentarze
  W publikacji znajdziesz m.in.: szczegółowe omówienie blisko 400 pytań na aplikację radcowską, adwokacką, sędziowską i prokuratorską z 5 ostatnich lat, analizę pytań z wszystkich dziedzin prawa – ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381582230 Autor: Adam Malinowski
  Wydawnictwo C.H.Beck