Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach 2019 Tom 1

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach 2019 Tom 1

149 zł 128.61 zł

Katarzyna Czajkowska Matosiuk


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381580847
Rok wydania: 2019

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach 2012 Tom 1

Celem książki jest szybkie powtórzenie materiału przed tymi konkretnymi egzaminami. Tom 1 obejmuje: prawo konstytucyjne, prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo Unii Europejskiej. Książka Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach, którą przekazujemy do Twoich rąk, jest efektem osobistych przygotowań Autorki do egzaminów na aplikacje. Powstała na podstawie setek zaktualizowanych notatek, aktów prawnych i wykładów. Opracowanie to zawiera systematyczne omówienie węzłowych zagadnień tych dziedzin prawa, których znajomość wymagana jest na egzaminach na aplikacje: radcowską, adwokacką, notarialną. Zostało ono pomyślane jako materiał pomocniczy do usystematyzowania wiedzy zdobytej w trakcie studiów.
Książka adresowana jest w pierwszej kolejności do osób, które przystępują do egzaminów na aplikacje: radcowską, adwokacką i notarialną i z tą myślą została skonstruowana. Równie dobrze może jednak służyć studentom prawa i aplikantom, jako pomoc przy powtarzaniu materiału. Autentyczne pytania egzaminacyjne są odpowiednio usystematyzowane i zaktualizowane. Pod każdym pytaniem znajdziesz odpowiedzi (w tym tę prawidłową), podstawę prawną i dokładne omówienie całego zagadnienia.