Archiwizacja dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych

 1. ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE INSTRUKCJA KENCELARYJNA
  ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE INSTRUKCJA KENCELARYJNA
  Każdy dokument wpływający do jednostki administracji publicznej musi pozostawić ślad w stosowanym systemie ewidencji dokumentacji. Dlatego przy ogromie spraw prowadzonych w wielu urzędach niezbędne jest ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788362723560 Autor: Andrzej Regliński
  Wydawnictwo Presscom
 2. Wzorcowa instrukcja obiegu dokumentów księgowych Majsterkiewicz
  Wzorcowa instrukcja obiegu dokumentów księgowych Majsterkiewicz
  Schemat obiegu ponad 140 dokumentów – pomoże zorganizować sprawny i zgodny z przepisami przepływ dowodów księgowych. Właściwy obieg dokumentów umożliwia wprowadzenie do ksiąg rachunkowych i ewidenc ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046516 Autor: Irena Majsterkiewicz
  Wydawnictwo ODDK
 3. Wzorcowa instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych
  Wzorcowa instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych Gotowy wzór zarządzenia wewnętrznego z komentarzem!
  Ponad 40 wzorów dokumentów stosowanych w jednostkach budżetowych wraz z kartą obiegu. W każdej jednostce organizacyjnej sektora finansów publicznych pojawia się konieczność wprowadzenia instrukcji obie ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788378040477 Autor: Stanisława Szlachta
  Wydawnictwo ODDK
 4. Instrukcja archiwalna z komentarzem
  Instrukcja archiwalna z komentarzem
  Organy państwowe, państwowe jednostki organizacyjne, a także organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne obowiązane są do opracowania i wdrożenia odpowiednich inst ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788378042945 Autor: Piotr Thiem
  Wydawnictwo ODDK
 5. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tzw. ustawa o informatyzacji) stanowi podstawowy akt prawny regulujący elektronizację szeroko rozumianej administracji. Nie ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381582162 Autor: Grzegorz Kubalski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji
  Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji
  Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji. Administracja publiczna realizuje szeroki zakres zadań. Z jednej strony, są to zadania dotyczące obsługi obywateli (zadania realizowane ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381280495 Autor: Grzegorz Abgarowicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach
  Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach Symposia Archivistica Tom 2
  W drugim tomie serii: Symposia Archivistica opublikowano materiały sympozjum naukowego Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach zorganizowanego w dniach 27-28 października 2014 r. w Olsztynie przez Instytut ...
  Wydanie: 2016 Isbn: Autor: Leśkiewicz Rafał
  IPN
 8. Archiwizacja dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych
  Archiwizacja dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych
  Książka objaśnia problematykę dotyczącą postępowania z dokumentacją – od chwili utworzenia pierwszego dokumentu w sprawie aż do przekazania dokumentacji do archiwum państwowego (w przypadku materia ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788364512780 Autor: Regliński Andrzej
  Wydawnictwo Presscom
 9. Archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych ze środków Unijnych i innych źródeł zagranicznych
  Archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych ze środków Unijnych i innych źródeł zagranicznych
  W opracowaniu w przejrzysty sposób wyjaśnione zostały podstawowe zagadnienia związane z obiegiem i tworzeniem dokumentacji. Autor krok po kroku omawia kwestie dotyczące warunków przechowywania, udostępni ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788362723232 Autor: Regliński Andrzej
  Wydawnictwo Presscom
 10. Metodyka opracowania zasobu archiwalnego
  Metodyka opracowania zasobu archiwalnego
  W podręczniku przedstawiono metodykę opracowania zasobu archiwalnego, odnoszącą się przede wszystkim do zespołów aktowych wytworzonych w okresie kancelarii akt spraw. Opisany model opracowania ma w swoim ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788323137139 Autor: Kwiatkowska Wiesława
  Wydawnictwo Naukowe UMK