Książki z audytu wewnętrznego zamówień publicznych w JSFP koszty rachunkowość

 1. Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce
  Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce. Dokumentowanie prac oraz przykładowe zagadnienia audytowe dla wybranych procesów i obszarów z suplementem elektronicznym
  Książka o zadaniach audytu stanowi fachowy poradnik skierowany przede wszystkim do audytorów wewnętrznych. Omawiając sposób realizacji zadania audytowego, autor przedstawia podstawowe rodzaje dokumentów ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043973 Autor: Bartłomiej Janusz
  Wydawnictwo ODDK
 2. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego
  Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego
  Książka w sposób kompleksowy prezentuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące organizacji systemów kontroli zarządczej i realizacji skutecznego audytu wewnętrznego w jednostkach na różnych poz ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326495335 Autor: Elżbieta Szczepankiewicz
  Wolters Kluwer Polska
 3. Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych
  Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych
  W publikacji przedstawiono organizację systemu kontroli zarządczej – rolę poszczególnych elementów ją tworzących, a także wykorzystanie poszczególnych postulatów standardów kontroli zarządczej w b ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788325553845 Autor: Sołtyk P.
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. KONTROLA ZARZĄDCZA I AUDYT W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH
 5. Księga audytu w jednostkach sektora publicznego
  Księga audytu w jednostkach sektora publicznego
  Audyt wewnętrzny w polskiej administracji został wprowadzony przez nowelizację ustawy o finansach publicznych z 2001 roku (Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1116). Obowiązek taki wynikał z przyjętych przez Pols ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788325510565 Autor: Ewa Sławińska Tomtała
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego
  Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego
  W poradniku szczegółowo zaprezentowano zagadnienia związane z kontrolą Najwyższej Izby Kontroli oraz rządową kontrolą i nadzorem nad działalnością samorządu terytorialnego. W poszczególnych rozdzia ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381877749 Autor: Joanna Wyporska Frankiewicz
  Wolters Kluwer Polska
 7. Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP
  Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP wzory list kontrolnych z komentarzem z suplementem elektronicznym
  W publikacji przedstawiono krok po kroku przebieg czynności audytowych w systemie zamówień publicznych. Podstawę opracowania stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043430 Autor: Wojdylak Sputowska Zofia
  ODDK
 8. Regulamin kontroli wewnętrznej
  Regulamin kontroli wewnętrznej z suplementem elektronicznym
  Kompendium praktycznej wiedzy o organizacji i prowadzeniu kontroli wewnętrznej, napisane w formie przykładowego zarządzenia. Gotowe rozwiązania do bezpośredniego zastosowania lub dalszego przetworzenia; sz ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788374267298 Autor: Irena Majsterkowicz
  Wydawnictwo ODDK
 9. Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie
  Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie Winiarska
  Sprawnie działający system finansowo-księgowy to podstawa do osiągnięcia sukcesu gospodarczego. Kontrola finansowo-księgowa powinna wyznaczyć czynności, które należy podjąć, by zapewnić optymalny n ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8374263369 Autor: Winiarska Kazimiera
  Wydawnictwo ODDK
 10. Audyt systemu utrzymania czystości i porządku w gminach
  Audyt systemu utrzymania czystości i porządku w gminach 65 list kontrolnych z suplementem elektronicznym
  W książce ODDK znajdziesz 67 list kontrolnych z suplementem elektronicznym. Należy ona do obowiązkowych zadań własnych gminy, która zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezb ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788378041016 Autor: Zofia Wojdylak-Sputowska
  Wydawnictwo ODDK