Książki z audytu wewnętrznego zamówień publicznych w JSFP koszty rachunkowość

 1. Kontrola i audyt w sektorze publicznym
  Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej
  Książka skupia się na instytucjach monitoringu, kontroli i audytu będących instrumentami gwarantującymi poprawność wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE). Jej celem jest ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381879293 Autor: Anna Wójtowicz Dawid
  Wolters Kluwer Polska
 2. Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych
  Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych wdrażanie i realizowanie zadań kontroli zarządczej
  Publikacja przedstawia sposoby wdrażania i realizowania zadań kontroli zarządczej w jednostkach systemu oświaty, z uwzględnieniem ich specyfiki związanej w szczególności z wypełnianiem procesu dydaktyc ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788382230123 Autor: Agata Piszko
  Wolters Kluwer Polska
 3. Kontrola controlling czy audyt
  Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej
  W publikacji zostały przedstawione prawne aspekty nadzoru i kontroli nad samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. W poradniku omówiono zagadnienia takie jak: zakres pojęciowy terminów nadzoru i kontroli, ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381875240 Autor: Michał Biliński
  Wolters Kluwer Polska
 4. Kontrola rządowa w administracji publicznej Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych
  Kontrola rządowa w administracji publicznej Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych
  Publikacja wyjaśnia wszelkie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej, jak również porusza kwestię problemów stricte praktycznych, które ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381989206 Autor: Marcin Antoniak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP
  Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP wzory list kontrolnych z komentarzem z suplementem elektronicznym
  W publikacji przedstawiono krok po kroku przebieg czynności audytowych w systemie zamówień publicznych. Podstawę opracowania stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043430 Autor: Wojdylak Sputowska Zofia
  ODDK
 6. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
  Kontrola zarządcza w obszarze zamówień publicznych Uwzględnia regulacje tarcz antykryzysowych związanych z COVID-19
  W publikacji omówiono problematykę kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, analizowaną z perspektywy zamówień publicznych. Autor szczegółowo przedstawia zagadnienia odnoszące s ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381877503 Autor: Mariusz Wolski
  Wolters Kluwer Polska
 7. Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego
  Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego
  W poradniku szczegółowo zaprezentowano zagadnienia związane z kontrolą Najwyższej Izby Kontroli oraz rządową kontrolą i nadzorem nad działalnością samorządu terytorialnego. W poszczególnych rozdzia ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381877749 Autor: Joanna Wyporska Frankiewicz
  Wolters Kluwer Polska
 8. Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce
  Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce. Dokumentowanie prac oraz przykładowe zagadnienia audytowe dla wybranych procesów i obszarów z suplementem elektronicznym
  Książka o zadaniach audytu stanowi fachowy poradnik skierowany przede wszystkim do audytorów wewnętrznych. Omawiając sposób realizacji zadania audytowego, autor przedstawia podstawowe rodzaje dokumentów ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043973 Autor: Bartłomiej Janusz
  Wydawnictwo ODDK
 9. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego
  Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego
  Książka w sposób kompleksowy prezentuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące organizacji systemów kontroli zarządczej i realizacji skutecznego audytu wewnętrznego w jednostkach na różnych poz ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326495335 Autor: Elżbieta Szczepankiewicz
  Wolters Kluwer Polska
 10. Regulamin kontroli wewnętrznej
  Regulamin kontroli wewnętrznej z suplementem elektronicznym
  Kompendium praktycznej wiedzy o organizacji i prowadzeniu kontroli wewnętrznej, napisane w formie przykładowego zarządzenia. Gotowe rozwiązania do bezpośredniego zastosowania lub dalszego przetworzenia; sz ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788374267298 Autor: Irena Majsterkowicz
  Wydawnictwo ODDK