Książki z audytu wewnętrznego zamówień publicznych w JSFP koszty rachunkowość

 1. Controlling przedsiębiorstw handlowych
  Controlling przedsiębiorstw handlowych
  Książka ta jest pierwszą w literaturze polskiej pracą zwartą poświęconą w całości controllingowi w przedsiębiorstwach handlowych. Stanowi ona swoistego rodzaju odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony ...
  Wydanie: 2004 Isbn: 8372514526 Autor: Grzegorz Lew
  Wydawnictwo Difin
 2. Controlling Teoria zastosowania
  Controlling Teoria zastosowania Wydanie 3 zmienione
  Cechą charakterystyczną książki jest prezentacja sformalizowanych systemów controllingu, co znajduje swoje odbicie w zapisie proceduralnym postępowania na etapie projektowania, wdrażania i eksploatacji. ...
  Wydanie: 2008 Isbn: 8372519115 Autor: Stanisław Marciniak
  Wydawnictwo Difin
 3. Controlling
  Controlling Jako narzędzie usprawniające funkcjonowanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  W książce pokazano praktyczne możliwości wdrożenia w pełnej skali nowoczesnego systemu controllingu finansowego w przedsiębiorstwie PKP PLK S.A. Wykazano również, że implementacja controllingu prowadz ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788375562453 Autor: Włodzimierz Siekierski
  Wydawnictwo CeDeWu
 4. Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie
  Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie
  W książce przedstawiono genezę controllingu, jego funkcje i rodzaje. Zwrócono uwagę na miejsce controllera w strukturze organizacyjnej i jego zadania. Wskazano na pozytywne aspekty posiadania controllingu ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788375562088 Autor: A Surmacz
  Wydawnictwo CeDeWu
 5. Księga audytu w jednostkach sektora publicznego
  Księga audytu w jednostkach sektora publicznego
  Audyt wewnętrzny w polskiej administracji został wprowadzony przez nowelizację ustawy o finansach publicznych z 2001 roku (Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1116). Obowiązek taki wynikał z przyjętych przez Pols ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788325510565 Autor: Ewa Sławińska Tomtała
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Controlling w organizacjach pożytku publicznego
  Controlling w organizacjach pożytku publicznego Perspektywa międzynarodowa
  Książka ta jest skierowana do szerokiego kręgu osób zainteresowanych skutecznością działania organizacji pozarządowych, a w szczególności do kadry zarządzającej i pracowników służb finansowo-ksi ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788325512378 Autor: Tomasz Dyczkowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Słownik finansów rachunkowości i audytu
  Słownik finansów rachunkowości i audytu
  Obecność Polski wśród krajów Unii Europejskiej ma znaczący wpływ na rozwój kontaktów handlowych z państwami niemiecko języcznymi. Język niemiecki, obok angielskiego, stał się podstawowym językiem ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788374839136 Autor: Iwona Kienlzer
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Kontrola dzialalności gospodarczej przedsiębiorcy
  Kontrola dzialalności gospodarczej przedsiębiorcy
  Księga kontroli w firmie Kontrola Urzędu Skarbowego Kontrola PIP Nowe limity czasu kontroli Prawo wniesienia sprzeciwu. Bierzecie do rąk publikację, którą powinien przeczytać każdy. Ci, którzy prowadz ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788325512507 Autor: Anna Zołotar
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Controllng + praktyczne pomoce controllingowe w Excelu na CD
  Controllng + praktyczne pomoce controllingowe w Excelu na CD
  Controlling to istotny czynnik sukcesu przedsiębiorstwa. Dzięki książce i płycie CD zdobędziesz wszystkie ważne kalkulacje i narzędzia do analizy. Pomogą Ci one w przygotowaniu i kalkulacyjnym uzasadni ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788325511647 Autor: Axel Mehlan
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Zarządzanie dokumentacją w sektorze publicznym
  Zarządzanie dokumentacją w sektorze publicznym Wzory i porady dotyczące obiegu dokumentów
  Zarządzanie dokumentacją w sektorze publicznym Wzory i porady dotyczące obiegu dokumentów ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788325510701 Autor: E. Kujan
  Wydawnictwo C.H.Beck