Książki z audytu wewnętrznego zamówień publicznych w JSFP koszty rachunkowość

 1. Controlling i rachunkowość zarządcza kosztów
  Controlling i rachunkowość zarządcza kosztów
  Opracowanie jest nową, znacznie rozszerzoną i wzbogaconą, wersją pozycji Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, która znajduje się na rynku od 2010 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem. Z ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788380853553 Autor: Świderska Gertruda Krystyna
  Difin
 2. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
  Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza Studium przypadku
  Książka Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza zawiera zbiór opracowań w konwencji case study wybranych jednostek. Autorzy poszczególnych części książki to w większości pracownicy administracji publ ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788375564884 Autor: Gumińska Barbara
  CeDeWu
 3. Kontrola rządowa w administracji publicznej Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych
  Kontrola rządowa w administracji publicznej Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych
  Od 1.1.2012 r. obowiązują przepisy ustawy o kontroli w administracji rządowej, a 10 lutego zostały zatwierdzone przez Prezesa Rady Ministrów Standardy prowadzenia kontroli w administracji rządowej. Ksią ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788325537043 Autor: Marcin Antoniak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Audyt wewnętrzny programu 500+
  Audyt wewnętrzny programu 500+ wzory list kontrolnych oraz kwestionariuszy kontroli wewnętrznej (z suplementem elektronicznym)
  Książka przeznaczona jest dla audytorów oraz pracowników kontroli wewnętrznej oraz wszystkich tych osób, którym powierzono obowiązki prowadzenia zadań w zakresie postępowania związanego ze świadczen ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788378043157 Autor: Zofia Wojdylak Sputowska
  Wydawnictwo ODDK
 5. Audyt kontroli wewnętrznej rachunkowości w środowisku informatycznym
  Audyt kontroli wewnętrznej rachunkowości w środowisku informatycznym
  Książka kompleksowo omawia teoretyczne i praktyczne problemy związane z badaniem systemu kontroli wewnętrznej w środowisku informatycznym rachunkowości w jednostkach gospodarczych. Publikacja stanowi pods ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380851993 Autor: Szczepankiewicz Elżbieta Izabela
  Difin
 6. Audyt środków unijnych
  Audyt środków unijnych
  Autor podejmuje bardzo ważny i aktualny problem dotyczący oceny prawidłowości wykorzystania środków unijnych. Wskazując na rosnące znaczenie profesjonalnego audytu wewnętrznego i zewnętrznego, w ksią ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788320817119 Autor: Piaszczyk Artur
  PWE
 7. Audyt finansowy
  Audyt finansowy
  Audyt finansowy obejmuje ocenę sprawozdań finansowych i budżetowych zgodnie ze standardami rewizji finansowej. W książce zostały więc przeanalizowane następujące zagadnienia: międzynarodowe standardy ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788320817928 Autor: Winiarska Kazimiera
  PWE
 8. Rachunkowość zarządcza i controlling
  Rachunkowość zarządcza i controlling
  Celem podręcznika jest przedstawienie podstawowych zagadnień rachunkowości zarządczej i controllingu jako koncepcji i metod rozwiązywania problemów decyzyjnych w organizacji. Wszystkie rozważania teorety ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788301150686 Autor: Dobija Mieczysław
  Wydawnictwo Naukowe PWN
 9. Audyt finansowy w przedsiębiorstwach i projekcje ich gospodarki finansowej
  Audyt finansowy w przedsiębiorstwach i projekcje ich gospodarki finansowej
  Publikacja ma rozwiniętą część teoretyczną i trzy studia przypadków. Jeden z nich dotyczy firmy zagrożonej i nie zdolnej do kontynuowania działalności w warunkach dotychczasowego zarządzania kapitał ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380850965 Autor: Marzec Józef
  Difin
 10. Controlling Narzędzia i struktury
  Controlling Narzędzia i struktury
  Optymalne planowanie, dobra organizacja, szybka informacja zwrotna oraz wykwalifikowani i zmotywowani pracownicy to czynniki przyczyniające się do sukcesu przedsiębiorstwa. Jednym z gwarantów właściwego d ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788320821819 Autor: Foremna Pilarska Monika
  PWE