Książki z audytu wewnętrznego zamówień publicznych w JSFP koszty rachunkowość

 1. Kontrola audyt rachunkowość i finanse - praktyczne rozwiązania
  Kontrola audyt rachunkowość i finanse - praktyczne rozwiązania
  rachunkowość audyt kapitał rachunkowość finansowa wydatki publiczne gospodarka finansowa Książka składa się z odpowiednio dobranych studiów przypadków sektora publicznego i prywatnego, prezentujący ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788375566703 Autor: Gabrusewicz Tomasz
  Wydawnictwo CeDeWu
 2. Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych
  Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych
  Książka stanowi syntetyczną analizę rozwiązań controllingowych istniejących w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zamysłem autorki było przybliżenie menedżerom narzędzia, ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788375567038 Autor: Janczyk Strzała Elżbieta
  Wydawnictwo CeDeWu
 3. Radio publiczne w Europie program finansowanie technologia audytorium
  Radio publiczne w Europie program finansowanie technologia audytorium
  Książka obejmuje najważniejsze informacje dotyczące radia publicznego w Europie, jakie pozwalają zarówno na opis, jakim sposobem i analizę kondycji tego nośnik na naszym kontynencie. Użycie określenia ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788375615173 Autor: Stanisław Jędrzejewski
  Poltext Wydawnictwo
 4. Kontrola zarządcza w oświacie
  Kontrola zarządcza w oświacie
  Publikacja Kontrola zarządcza w oświacie zawiera szerokie omówienie zagadnienia kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za jej wprowadzenie i realizację oraz kwestii zarządz ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326481970 Autor: Marciniak
  Wolters Kluwer Polska
 5. Controlling Koncepcja zastosowania wdrożenie
  Controlling Koncepcja zastosowania wdrożenie
  Celem książki jest kompleksowe przedstawienie zagadnienia controllingu i wskazanie możliwości jego realizacji w przedsiębiorstwie. Autor omawia w niej cele i zadania controllingu w ujęciu międzynarodowym ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326433719 Autor: Goliszewski Jacek
  Wolters Kluwer Polska
 6. Controlling zarządczy Projektowanie i wdrażanie
  Controlling zarządczy Projektowanie i wdrażanie
  W książce zaprezentowano metody skutecznego wdrażania controllingu zarządczego, wspierającego procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie. Autor publikacji dzieli się swoją wiedzą w dziedzinie adaptacji cont ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326434358 Autor: Nesterak
  Wolters Kluwer Polska
 7. CONTROLLING PERSONALNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE
  CONTROLLING PERSONALNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE
  Wykorzystanie zasobów ludzkich można zoptymalizować przez wprowadzenie w przedsiębiorstwie controllingu personalnego, który integruje podejście psychologiczne z podejściem finansowym. Niniejsza książka ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326414503 Autor: Marta Nowak
  Wolters Kluwer Polska
 8. BUDŻETOWANIE W CONTROLLINGU
  BUDŻETOWANIE W CONTROLLINGU
  W publikacji scharakteryzowano pojęcie controllingu oraz jego odmiany, wskazując, jakimi instrumentami posiłkuje się controlling strategiczny i controlling operacyjny. Omawiając rolę budżetów w controll ...
  Wydanie: 2004 Isbn: 8374260114 Autor: CZUBAKOWSKA
  Wydawnictwo ODDK
 9. Controlling Teoria zastosowania
  Controlling Teoria zastosowania
  Cechą charakterystyczną książki jest prezentacja sformalizowanych systemów controllingu, co znajduje swoje odbicie w zapisie proceduralnym postępowania na etapie projektowania, wdrażania i eksploatacji. ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788372519115 Autor: Marciniak Stanisław
  Difin
 10. Controlling Planowanie kontrola kierowanie Podstawy budowy systemu controllingu
  Controlling Planowanie kontrola kierowanie Podstawy budowy systemu controllingu Podstawy budowy systemu controllingu
  Znajomość metod zarządzania przedsiębiorstwem to wiedza potrzebna każdemu menedżerowi. Controlling to jedna z metod grupująca w sobie planowanie, kontrolę i kierowanie procesami zachodzącymi w przedsi ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 9788374881159 Autor: Vollmuth Hilmar J.
  Placet